Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Jaunimo reikalų agentūroje paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP). Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Duomenų apsaugos pareigūnas – Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Dilienė

El. paštas: [email protected] , tel. nr.: +370 615 42419.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
- žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
- susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
- reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
- reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
- prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
- nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu.

Jei norite imtis aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, prašome užpildyti šią formą ir pateikti mums taip, kaip nurodyta Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Jaunimo reikalų agentūroje taisyklėse, kuriose taip pat galite susipažinti su Jūsų asmens duomenų tvarkymo nuostatomis.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022