Jaunimo darbuotojai

Agentūra, siekdama metodiškai palaikyti darbuotojus, dirbančius su jaunimu, kasmet organizuoja mokymus, konsultacijas bei darbuotojų susitikimus, taip pat reikalui esant, departamento darbuotojai vyksta susitikti su organizacijų atstovais, jaunimo reikalų koordinatoriais, kitais susijusiais asmenimis.

Mokymai

Mokymų tikslas – pristatyti įvairių darbo su jaunimu formų specifiką. Mokymų programų metu būna teoriškai aptariamos ir / arba praktiškai išbandomos darbo su jaunimu formos, darbo proceso organizavimo etapai, darbuotojams reikalingos kompetencijos ir kvalifikacija, dažniausiai pasitaikančios dilemos ir iššūkiai dirbant su jaunimu.Mokymų temos priklauso nuo poreikio, pavyzdžiui kaip įsteigti atvirą jaunimo erdvę ar centrą, darbuotojo, dirbančio su jaunimu, psichohigiena, kokybė atvirajame darbe su jaunimu, mobilusis darbas su jaunimu, darbas gatvėje su jaunimu ir pan.

Konsultacijos

Konsultacijos skirtos darbuotojams, vadovams, komandoms bei organizacijoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Galimos konsultacijų temos: komandos formavimas, atviras darbas su jaunimu, laiko planavimas, darbuotojų motyvavimas, jaunuolių atsakomybės veiklose skatinimas, aktyvus grįžtamojo ryšio suteikimas, veiklos laukų gryninimas, darbas su savanoriais, darbas su neaktyviais niekur nedirbančiais, nesimokančiais, mokymosi veiklose nedalyvaujančiais jaunais žmonėmis, veiklos kokybė darbe su jaunimu, veiklos įsivertinimas, tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra ir galimybės, jaunų žmonių poreikių ir siekių atliepimas, mokymosi galimybių jauniems žmonėms kūrimas, darbas su savanoriais, mobilus darbas su jaunimu, darbas su jaunimu gatvėje.

Susitikimai

Agentūra du kartus per metus organizuoja atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, su jaunimu dirbančių organizacijų tinklo susitikimus. Su jaunimu dirbančių asmenų susitikimai yra organizuojami siekiant ne tik pasidalinti Jaunimo politikos aktualijomis darbo su jaunimu srityje, įgyti naujų žinių, gauti Agentūros specialisto konsultaciją bet ir pasitikrinti turimas žinias darbo su jaunimu lauke, aptarti bendras šalies jaunimo problemas.

Dokumentai

Siekiant palengvinti jaunimo darbuotojų darbą yra nuolat peržiūrimi teisės aktais, rengiami nauji dokumentai, pateikiamos rekomendacijos dėl veiklos organizavimo ir kokybės užtikrinimo. Su darbuotojais yra dalinamasi informacija apie pokyčius ir jiems pateikiamos pagrindinių dokumentų, su kuriais turi būti susipažinęs jaunimo darbuotojas, suvestinės.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022