Rekomendacijos

Rekomendacijos darbui su jaunimu:

- Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui

- Rekomendacijos dėl duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo

- Rekomendacijos dėl jaunimo infrastruktūros sąvokos naudojimo

- Rekomendacijos dėl lankytojų skaičiavimo atviruosiuose jaunimo centruose ir atvirosiose jaunimo erdvėse 

- Rekomendacijos del išmaniojo darbo su jaunimu metodų 2020 m.

- Darbo su jaunimu gairės (atnaujintos 2020 m. vasario 11 d.)

Rekomendacijos savanorystei:

- Rekomendacijos dėl individualaus savanorių palydėjimo

Rekomendacijos jaunimo įgalinimui, dalyvavimui, atstovavimui:

- Rekomendacijos savivaldybėms rengiant finansavimo konkurso nuostatus jaunimo veikloms finansuoti

- Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijos

- Rekomendacijos dėl jaunimo organizacijų veiklos vertinimo

- Nacionalinė jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodika

- Jaunimo pilietiškumo ugdymo rekomendacijos

- Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo gairės

- Rekomendacijos dėl aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo sudarymo

- Dėl sporto klubo prilyginimo jaunimo organizacijai

Rekomendacijos jaunimo informavimui ir konsultavimui:

- Rekomendacijos Jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti

- Rekomendacijos dėl specializuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo temų

Kitos rekomendacijos:

- Rekomendacijos dėl JRK veiklos sričių įgyvendinimo (2022)

- Rekomendacijos dėl JRK veiklos sričių įgyvendinimo_PRIEDAI (2022)

- Tarpžinybinio bendradarbiavimo gairės

- Rekomendacijos dėl kompetencijų ugdymo Lietuvoje

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022