Rekomendacijos

Rekomendacijos darbui su jaunimu:

- Rekomendacijos dėl darbo su jaunimu organizavimo ugdymo įstaigose
Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui
- Rekomendacijos dėl duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo
- Rekomendacijos dėl jaunimo infrastruktūros sąvokos naudojimo
- Rekomendacijos dėl lankytojų skaičiavimo atviruosiuose jaunimo centruose ir atvirosiose jaunimo erdvėse 
- Rekomendacijos del išmaniojo darbo su jaunimu metodų 2020 m.
- Darbo su jaunimu gairės (atnaujintos 2020 m. vasario 11 d.)

Rekomendacijos savanorystei:

- Rekomendacijos dėl individualaus savanorių palydėjimo

Rekomendacijos jaunimo įgalinimui, dalyvavimui, atstovavimui:

- Rekomendacijos savivaldybėms rengiant finansavimo konkurso nuostatus jaunimo veikloms finansuoti
- Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijos
- Rekomendacijos dėl jaunimo organizacijų veiklos vertinimo
- Nacionalinė jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodika
- Jaunimo pilietiškumo ugdymo rekomendacijos
- Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo gairės
- Rekomendacijos dėl aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo sudarymo
- Dėl sporto klubo prilyginimo jaunimo organizacijai

Rekomendacijos jaunimo informavimui ir konsultavimui:

- Rekomendacijos Jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti
- Rekomendacijos dėl specializuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo temų

Rekomendacijos reikalingos jaunimo problematikos tyrimams atlikti:

- Metodika, reikalinga jaunimo problematikos tyrimams savivaldybėse atlikti (2012 m.)
- Jaunimo problematikos tyrimai savivaldybėse (2010 m.): Jonavos raj.Kelmės raj.Klaipėdos m.Lazdijų raj.Skuodo raj.Šiaulių m.Telšių raj.
- Ilgalaikė jaunimo problematikos tyrimų koncepcija (2012 m.)
- Nacionalinė jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodika (2010 m.)
- Finansuojamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stebėsenos ir kokybės kontrolės sistema (2010 m.)
- Rekomendacija savivaldybėms dėl jaunimo politikos savivaldybėse ilgalaikės veiksmų programos sudarymo (2010 m.)
- Kompleksinės pagalbos priemonės neorganizuotam jaunimui (2012 m.)
- Jaunimo organzacijų mokymų vadovų ruošimo programa (2010 m.)
- Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodika (2012 m. galutinė)
- Jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodika (2012 m. patobulinta)
- Akreditavimo mechanizmas organizacijoms, galinčioms sertifikuoti jaunimo darbuotojus (2012 m.)

Kitos rekomendacijos:

- JRK metodinis leidinys (rekomendacijos dėl JRK veiklos sričių) (2023)
- Rekomendacijos dėl JRK veiklos sričių įgyvendinimo_PRIEDAI (2022)
- Tarpžinybinio bendradarbiavimo gairės
- Rekomendacijos dėl kompetencijų ugdymo Lietuvoje

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022