Tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas

Jaunimo politika yra horizontali politika, kuri apima jauną žmogų skirtingose viešosios politikos laukuose. Atsižvelgdami į tai, Agentūrai labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis ministerijomis, įstaigomis.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022