Tarptautinis bendradarbiavimas

Reikšmingi sprendimai yra priimami tarptautiniu lygmeniu, palaikant glaudžius ryšius su užsienio organizacijomis bei dalinantis gerąja patirtimi. Jaunimo politikos samprata pirmąkart įtraukta į Europos Sąjungos interesų lauką 1993 m. Mastrichto sutartimi, tapusia esminiu atspirties tašku jaunimo ir jaunų darbuotojų mainų vystymuisi, nepamirštant švietimo, mokymo, sveikatos bei teisinės apsaugos srityse numatytų tikslų. Šiuo klausimu aktyviai veikia Europos Taryba, teikdama įvairias rekomendacijas Europos Sąjungos narėms. Taip pat ir Lietuva, įstojusi į Sąjungą, prisideda prie tarptautinės politikos įgyvendinimo.

2018 m. lapkričio 26 – 27 d. Jaunimo Ministrų Tarybos posėdyje buvo priimta Rezoliucija dėl 2019 – 2027 m. Europos Sąjungos jaunimo strategijos. Strategija skiria dėmesį pagrindinėms jaunimo sektoriaus sritims ir remiasi principais – „Įtraukti. Susieti. Suteikti galių.

Įtraukti – skatinti visų jaunuolių dalyvavimą visuomenėje ir demokratiniuose procesuose bei aktyviai įtraukti jaunuolius, jaunimo organizacijas ir kitus darbo su jaunimu organizatorius į politikos, darančios poveikį jaunuolių gyvenimui, plėtojimą, įgyvendinimą ir vertinimą vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

Susieti – sudaryti galimybes jaunuoliams patirti mainus, bendradarbiavimą, kultūrinę ir pilietinę veiklą Europos kontekste bei pasinaudoti esamų finansavimo mechanizmų galimybėmis.

Suteikti galių – remti kokybiško darbo su jaunimu plėtojimą vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis, įskaitant šios srities politikos plėtojimą, jaunimo darbuotojų rengimą, teisinių sistemų kūrimą ir pakankamų išteklių skyrimą.

Pagrindinės naujovės įtvirtinamos dokumente:

  • Atnaujintas struktūrinio dialogo jaunimo srityje procesas. Kartu su nauja strategija įteisintas naujas pavadinimas – ES Jaunimo dialogas. Atitinkamai bus keičiamas ir „Erasmus+“ programos trečiojo veiksmo projektų pavadinimas.
  • Įsteigiama nauja pareigybė – ES jaunimo reikalų koordinatoriaus. Šios pareigybės atsakomybė yra padidinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą ES lygmeniu jaunimo klausimais.
  • Įvedami ES jaunimo reikalų darbo planai ir Strategijos įgyvendinimo rodiklių sistema.
  • Įdiegiamas finansavimo ES lėšomis sistema, t.y. tikslesnis ES investicijų į jaunimo amžiaus grupę sekimas.
  • Sukuriama ES Jaunimo strategijos platforma – jaunimo srities pagrindinių partnerių susitikimas ir Strategijos įgyvendinimo stebėsenos mechanizmas.
  • Įdiegiamas naujas instrumentas Valstybėms Narėms bendradarbiauti – Būsimos nacionalinės veiklos planavimo dokumentai. Savanorišku pagrindu sudaromi ir pasidalinami Valstybių narių prioritetais pagal ES jaunimo strategiją.

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Europos tarybos dokumentus galite rasti čia.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022