COVID 19 rekomendacijos

Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių, su jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojams ir vadovams

Jaunimo reikalų agentūra pateikia rekomendacijas dėl veiklų vykdymo.

Atviriesiems jaunimo centrams, atvirosioms jaunimo erdvėms, mobiliojo ir darbo su jaunimu gatvėje komandoms nuo 2022 m. gegužės 2 d. rekomenduojama:

Esant poreikiui
  Centro ar erdvės vidaus patalpose Lauke
Darbas su jaunimu individualiai 

• Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų, (esant galimybei išlaikomas 2 m. atstumas tarp paslaugos teikėjo ir lankytojo, teikiant paslaugas rekomenduojame dėvėti kaukes ar respiratorius).
• Konsultavimas vyksta įprastu centro / erdvės numatytu laiku.

• Apribojimų netaikoma.
Darbas su jaunimu  veikloms

• Vykdomas įprastu centro ar erdvės darbo grafiku  (esant galimybei išlaikomas 2 m. atstumas tarp paslaugos teikėjo ir lankytojo, teikiant paslaugas rekomenduojame dėvėti kaukes ar respiratorius).
• Darbas grupėse vyksta įprastu centro / erdvės numatytu laiku.

• Apribojimų netaikoma.
Stovyklos / žygiai / mokymai jaunimui • Vykdomas įprastai (esant galimybei išlaikomas bent 2 m atstumas tarp paslaugos teikėjo ir lankytojo, teikiant paslaugas rekomenduojame dėvėti kaukes ar respiratorius). • Apribojimų netaikoma.
Renginiai (suprantami, kaip vienos dienos 2-6 val. trukmė)

• Renginius uždarose erdvėse siūlome organizuoti užtikrinant dalyvių registravimą.
• Renginio metu maitinimas vyksta kitoje, tik tam tikru žymėjimu nurodytoje patalpoje.
• Dalyvių skaičius nėra ribojamas.

• Leidžiami renginiai, neribojant dalyvių skaičiaus.
• Būtina laikytis nustatytų saugumo reikalavimų.

Suaugusiųjų mokymų organizavimas • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų (rekomenduojamos medicininės kaukės arba respiratoriai).  • Vykdomas laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.
Judėjimas ir raspiratoriai / apsauginės veido kaukės

• Raspiratorius arba apsaugines veido kaukes rekomenduojama dėvėti uždarose vietose.
• Organizuojant veiklą patalpose po kiekvieno patalpos panaudojimo ji turi būti išvėdinama ir išvaloma. 
• Svarbu laikytis ne mažesnio nei 1 metro atstumo (rekomenduojama išlaikyti 2 meturs) ir higienos reikalavimų (rankų dezinfekcija, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas), dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones.
• Dažnai liečiami paviršiai (priemonės, durų rankenos, durų rėmai,stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Darbas nuotoliniu būdu pagal įstaigos sutarimą
Darbuotojų, dirbančių su jaunimu nuotoliniu būdu, darbo diena turėtų susidėti iš

• Individualių konsultacijų, kurios gali būti skirtos jauniems žmonėms, jų tėvams ar kitiems artimiems žmonėms. Individualios konsultacijos teikiamos kaip pagalba jaunam žmogui įvairiose gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas. Individualios konsultacijos gali būti vykdomos internetu, telefonu ir susitikus įstaigos patalpose ar teritorijoje gyvai.
• Grupinių užsiėmimų, kurie vyksta „online“, naudojant įvairias elektronines priemones. Svarbu, kad jaunuoliams būtų suteiktos galimybės naudotis jiems patogiomis ir prieinamomis priemonėmis. Grupiniai užsiėmimai turi būti vykdomi pagal viešai paskelbtą grafiką, kad kiekvienas jaunas žmogus tam tikru laiku galėtų prisijungti. Grupinių užsiėmimų intensyvumą nustato darbo su jaunimu komanda.
• Darbo su komanda, kuris gali vykti komandos susirinkimų metu, kurie skirti aptarti jaunuolių situacijoms, darbe taikomiems metodai, planuojamoms vykdyti ir įgyvendinti veiklos ir t.t. Vertinama pagal tai, kaip taikomi metodai ir veiklos veikia ir kiek jaunuolių jose dalyvauja. Taip pat komandos galit turėti ir atvejų intervizijas ir/ar supervizijas.
• Dienos planavimo, darbo su dokumentais.
• Kita – tai gali būti užduotys, kurias skiria vadovas ir jas reikalinga atlikti.

Sekti žemėlapį su spalvinių savivaldybių zonomis bei statistika galite čia.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022