JRA korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimas

Antikorupcinės programos priemonių planas

- 2023 – 2025 m. Antikorupcinės programos priemonių planas.

JRA direktoriaus 2024 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 2V-213 (1.4E) pakeistas JRA korupcijos prevencijos 2023 - 2025 metų veiksmų planas (nauja priedo redakcija)

Anksčiau galioję priemonių planai

2021 – 2022 m. Antikorupcinės programos priemonių planas.
- 2019 2020 m. Antikorupcinės programos priemonių planas.
- 2017 2018 m. Antikorupcinės programos priemonių planas.
- 2015 2016 m. Antikorupcinės programos priemonių planas.
- 2014 m. Antikorupcinės programos priemonių planas.

Ataskaitos

- Korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2023 metais ataskaita
- Antikorupcinės programos 2021 – 2022 m. priemonių plano vykdymo ataskaita už 2022 m.
- Antikorupcinės programos 2019 – 2020 m. priemonių plano vykdymo ataskaita už 2020 m.
- Antikorupcinės programos 2019 – 2020 m. priemonių plano vykdymo ataskaita už 2019 m.
- Antikorupcinės programos 2017 – 2018 m. priemonių plano vykdymo ataskaita už 2018 m.
- Antikorupcinės programos 2017 – 2018 m. priemonių plano vykdymo ataskaita už 2017 m.
- Antikorupcinės programos priemonių plano vykdymo ataskaita už 2015 m.
- Antikorupcinės programos priemonių plano vykdymo ataskaita už 2014 m.
- Antikorupcinės programos priemonių plano vykdymo ataskaita už 2013 m.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022