Darbo užmokestis

Informacija apie Jaunimo reikalų agentūros darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Jaunimo reikalų agentūros diretoriaus įsakymas dėl Jaunimo reikalų agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarkos.

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius
(2024 m. II ketv.)
2024 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis (EUR) 2023 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 4779 4998
Direktoriaus pavaduotojas 1 4098 3957
Skyriaus vedėjas 2 3459 3593
Vyriausiasis patarėjas 1 2665 2591
Patarėjas 2 2001 2353
Projektų ir programų vadovas 4 2490 2067
Vyriausiasis specialistas 26 2122 1977
Specialistas 5 1884 1803
Metodininkas 2 2178 -
Finansininkas 3 2903 -

 

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022