Darbo užmokestis

Informacija apie Jaunimo reikalų agentūros darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Jaunimo reikalų agentūros diretoriaus įsakymas dėl Jaunimo reikalų agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarkos.

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius
(2023 m. IV ketv.)
2023 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis (EUR) 2023 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 5271 4998
Direktoriaus pavaduotojas 1 4165 3957
Skyriaus vedėjas 3 4401 3593
Vyriausiasis patarėjas 1 3002 2591
Vyresnysis patarėjas 3 3289 2667
Patarėjas 2 2437 2353
Projektų ir programų vadovas 3 2561 2067
Vyriausiasis specialistas 25 2279 1977
Specialistas 5 2107 1803

 

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022