Paskatinimai ir apdovanojimai

Už 2023 m. valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai, skirtos šios skatinimo priemonės:
- 4 valstybės tarnautojams nustatytas didesnis pareiginė algos koeficientas;
- 1 valstybės tarnautojas perkeltas į aukštesnes pareigas;
- 1 valstybės tarnautojui paskirta vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka.

2022 m. valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai, skirtos šios skatinimo priemonės:
- 3 valstybės tarnautojams nustatyta didesnė pareiginė alga;
- 1 valstybės tarnautojas perkeltas į aukštesnes pareigas;
- 1 valstybės tarnautojui paskirta piniginė išmoka už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant Jaunimo reikalų agentūrai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022