Kokybės vadybos sistema

2022 m. gruodžio 20 d. Jaunimo reikalų agentūroje, atsižvelgiant į tarptautinių standartų rekomendacijas, įdiegta ir sėkmingai sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2015 standartą. Pagrindinė vadybos sistemos taikymo sritis – jaunimo politikos įgyvendinimas.

Aktualūs dokumentai:
- Sertifikatas.

KOKYBĖS TIKSLAI

Jaunimo reikalų agentūra, įgyvendindama jaunimo politiką, nuolat gerindama vadybos sistemą bei atitikdama teisės aktų reikalavimus bei kitus sutartinius įsipareigojimus, užsibrėžė:

1. Tikslas: iki 2022-12-31 sumažinti NEET jaunuolių skaičių iki 12% (esamas 12,3%).
Atsakingas: Direktorius.
Veiksmai detalizuoti veiklos plane.

2. Tikslas: iki 2022-12-31 užtikrinti, kad pilietinės galios indeksas jaunimo srityje išsilaikytų 41,2 (esamas 41,2).
Atsakingas: Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėjas.
Veiksmai detalizuoti veiklos plane.

3. Tikslas: iki 2022-12-31 užtikrinti, programų Erasmus+ ir Europos solidarumo korpusas dalyvių ir inicijuojančių bei vykdančių jaunų žmonių skaičių:
Kiekybinis - Solidarumo projektus inicijuojančių ir vykdančių jaunų žmonių skaičius – 130.
Kiekybinis - Erasmus+ mobilumo projektų dalyvių skaičius - 1550.
Atsakingas: Tarptautinės jaunimo politikos skyriaus vedėjas.
Veiksmai detalizuoti veiklos plane.

KOKYBĖS POLITIKA

Jaunimo reikalų agentūra, įgyvendindama jaunimo politiką, nuolat gerindama kokybės vadybos sistemą, atitikdama teisės aktų reikalavimus bei kitus sutartinius įsipareigojimus, įsipareigoja:
- gerinti priemonių padedančių jaunam žmogui integruotis į Lietuvos visuomenės gyvenimą;
- užtikrinti programų Erasmus+ ir Europos solidarumo korpusas veiklos veiksmingumą.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022