Jaunimo informavimas ir konsultavimas

2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-1048 Ministras patvirtino jaunimo informavimo ir konsultavimo aprašą.

Jaunimo informavimo ir konsultavimo tikslas – užtikrinti, kad jaunimui būtų teikiama objektyvi, kokybiška, suprantama ir visapusiška informacija.

Jaunimo informavimas ir konsultavimas gali būti dviejų tipų:

  • konsultacijos, teikiamos tiesiogiai (gyvosios konsultacijos);
  • konsultacijos, teikiamos nuotoliniu būdu (nuotolinės konsultacijos).

Jaunimo informavimas ir konsultavimas gali būti bendrinis ir specializuotas:

  • bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo metu jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiantis darbuotojas padeda jaunam žmogui identifikuoti jo problemas ar poreikius atitinkančią informaciją ir pagal poreikį nusiunčia į organizacijas ir (ar) įstaigas, teikiančias specializuotas jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas;
  • specializuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo metu teikiama tam tikros srities (sveikata, įdarbinimas ir t. t.) informacija ir konsultacijos, siekiant atsakyti į konkretų, reikalaujantį specifinių žinių, jauno žmogaus klausimą.
ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022