Sertifikavimas

Sertifikavimo sistema apibrėžia su jaunimu dirbančio specialisto kvalifikacijos pripažinimo ir kėlimo procedūras. Jaunimo darbuotojų sertifikavimu siekiama kokybiškų darbo su jaunimu paslaugų užtikrinimo ir palaikymo. Todėl sertifikavimo sistemos tikslas: tikslas – užtikrinti, kad darbą su jaunimu vykdytų tam reikalingas ir sertifikavimo aprašo nustatyta tvarka įvertintas kompetencijas įgiję darbuotojai.

Galimybę teikti paraišką dalyvauti sertifikavimo sistemoje turi kandidatai, kurie atitinka visus formaliuosius kriterijus:
1. Yra ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus.
2. Neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.
3. Dirba ne mažiau kaip puse etato, skirto darbui su jaunimu vykdyti.

Kandidatas turi registruotis interneto svetainėje ir užpildyti elektroninės formos prašymą.

Privaloma dalyvavimo sertifikavimo procese sąlyga yra, kad kandidatas tiesiogiai dirbtų su jaunimu atviruose jaunimo centruose, erdvėse ir/ar su jaunimu dirbančiose organizacijose.

SERTIFIKAVIMO PROCEDŪRA:
1. Dokumentų pateikimas.
2. Formaliųjų kriterijų vertinimas. 
3. Sertifikato išdavimas (atitikus visas sąlygas).

ARBA

1. Dokumentų pateikimas.
2. Formaliųjų kriterijų vertinimas. 
3. Pradinė kompetencijų vertinimo procedūra (neatitikus bent vienos iš sąlygų sertifikatą gauti iš karto):
    3.1. kompetencijų vertinimo klausimyno pildymas;
    3.2. vertinamasis pokalbis su vertintoju;
    3.3. komisijos posėdis.
4. Sertifikato išdavimas arba ne, jei Komisijos priima pasiūlymą Agentūros direktoriui nesuteikti sertifikato jaunimo darbuotojui.

Visą informaciją apie sertifikavimo sistemą ir jos eigą galite rasti čia.

 

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022