Žinios jaunimui „Žinau viską“

Jaunimo informavimas ir konsultavimas

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą. Neįmanoma priimti tvirto sprendimo nežinant visų esančių galimybių ir alternatyvų. Skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas, palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą.

Įvairiuose interneto portaluose yra gausybė informacijos bet kokiomis jaunam žmogui aktualiomis temomis. Informaciją internete reikia pateikti atsižvelgiant į jo specifiką, todėl Europos jaunimo informavimo ir konsulatavimo agentūra (ERYICA) patvirtino Europos jaunimo informavimo chartiją.

Pagrindiniai JIK siekiai:
- suteikti patikimą, tikslią ir suprantamą informaciją;
- suteikti prieigą prie skirtingų informacijos šaltinių ir kanalų;
- parengti esančių galimybių apžvalgą visomis jaunimui rūpimomis temomis;
- užtikrinti, kad jaunimas žinotų savo teises, jiems teikiamas paslaugas bei suprastų, kaip gali jomis pasinaudoti;
- padėti įvertinti ir atsirinkti kokybišką informaciją informacijos pertekliaus laikais;
- skatinti jaunus žmones priimti savarankiškus sprendimus ir padėti atrasti jiems geriausiai tinkančius variantus;
- siūlyti skirtingus komunikacijos ir bendravimo kanalus, siekiant tiesiogiai padėti jauniems žmonėms informacijos paieškose, plečiant savo žinojimą;
- aktyviai prisidėti skatinant jaunų žmonių informacinį raštingumą.

Jaunimo reikalų agentūra patvirtino rekomendacijas jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti. Rekomendacijose išskirti jaunimo informavimo ir konsultavimo tikslai, uždaviniai, principai, jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų darbo organizavimo tvarka bei veiklos planavimas.

Jaunimo reikalų agentūra patvirtino bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo temų sąrašą. Šiomis temomis jaunimo informavimo ir konsultavimo centruose ir jaunimo informavimo ir konsultavimo taškuose teikiamos konsultacijos jauniems žmonėms.

Bendrinės jaunimo informavimo ir konsultavimo temos:
- Išsilavinimas (pvz.: vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas);
- Jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz.: piliečio, žmogaus, vaikų ir tėvų, vartotojo);
- Skaitmeninis raštingumas (pvz.: informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete);
- Laisvalaikis ir įsitraukimas į visuomeninę ir savanorišką veiklą (pvz.: vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, trumpalaikė ir ilgalaikė savanorystė (Jaunimo savanoriška tarnyba, Europos solidarumo korpusas));
- Socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz.: pagalbą teikiančios institucijos, mažiau galimybių turinčių ir neįgalių jaunų žmonių klausimai);
- Smurto artimoje aplinkoje klausimai;
- Lyčių lygybės klausimai;
- Jaunimo fizinės ir psichikos sveikatos klausimai;
- Jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz.: asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas);
- Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija ir gydymas;
- Jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės);
- Paslaugų ir pagalbos jaunoms šeimoms klausimai.

Specializuotos jaunimo informavimo ir konsultavimo temos:
- Jaunimo savanoriška veikla;
- Neformalusis jaunimo ugdymas;
- Jaunimo užimtumas ir laisvalaikis (atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos);
- Jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas.

Jaunimo informavimo ir konsultavimo centrus ir taškus rasi čia.

www.zinauviska.lt

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022