„Erasmus+“ jaunimo mainai

Kas tai?

Tai programos galimybė organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms gauti paramą projektui, kuriuo trumpam laikui suburiamas jaunimas iš įvairių šalių ir jiems sukuriama erdvė dalintis patirtimis, mokytis vieniems iš kitų.

Projekto pagrindinė veikla – jaunų (13–30 metų) žmonių grupių iš bent dviejų skirtingų šalių susitikimas, kurio metu taikant neformaliojo ugdymo principus (pavyzdžiui: dirbant grupėse, per sportines veiklas, kūrybines dirbtuves, taikant vaidmenų žaidimus, simuliacijas, kt.) nagrinėjama pasirinkta tema (pavyzdžiui: jaunimo nedarbo, finansinio raštingumo, pilietiškumo, verslumo, sveikos gyvensenos ir kt.).

Jaunimo mainų projektu turi būti tobulinamos jaunų žmonių asmeninės ir profesinės kompetencijos, skatinamas pilietiškumas, kultūrų pažinimas.  

Jaunimo mainų projektas yra kokybiškas, kai:
- organizuojamas pagal identifikuotus poreikius;
- dalyviai įsitraukę viso projekto metu – t.y. ne tik sudalyvauja veikloje (jaunų žmonių susitikime), bet ir prisideda tą veiklą planuojant, ruošiantis jai, į(si)vertinant pasiekimus;
- įtraukiamos įvairios jaunimo grupės (pavyzdžiui, jauni žmonės, kurie patiria sunkumus dėl įvairių socialinių, ekonominių, geografinių, su sveikatos būkle susijusių priežasčių ir pan.)
- užtikrinama, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatai būtų įsivardinti ir patvirtinti dokumentu – „Youthpass“ sertifikatu;
- skatina dalyvius apmąstyti Europines temas ir vertybes ir atliepia bent vieną programos prioritetą.

Dotacijos nėra skiriamos akademinėms, pažintinėms, turistinėms, poilsinėms kelionėms; pelno siekiančioms veikloms; festivaliams, gastrolėms; suaugusiųjų organizuojamiems mokymo kursams jaunimui.

SVARBU:
- Projektą įgyvendinti turi mažiausia dvi organizacijos iš skirtingų šalių.
- Veikla (jaunų žmonių susitikimas) turi būti vykdoma vienos iš projektą įgyvendinančių organizacijų šalyje.
- Dalyviai turi būti iš projektą įgyvendinančių organizacijų šalių (mažiausiai dvi grupės iš dviejų skirtingų šalių).
- Dalyviai:
  - 13–30 metų amžiaus jaunuoliai. Iš viso dalyvauti gali nuo 16 iki 60 jaunuolių (išskyrus atvejus, kai dalyviai yra vien tik mažiau galimybių turintys jaunuoliai – tuomet mažiausias galimas dalyvių skaičius yra 10).
  - Kiekvienos šalies jaunuolių grupę turi lydėti bent vienas grupės lyderis (pilnametis asmuo, lydintis jaunimo mainuose dalyvaujančius jaunuolius, kad užtikrintų jų tinkamą mokymąsi ir apsaugą). 
- Vienai veiklai gali būti skirtas ne daugiau kaip vienas fasilitatorius.
- Tam, kad būtų kokybiškai pasiruošta jaunų žmonių susitikimui, galima organizuoti išankstinio planavimo vizitą. Jo trukmė – ne ilgiau kaip 2 dienos (be kelionės dienų). Dalyvauti gali po 1 asmenį iš kiekvienos nacionalinės grupės.

Kokia trukmė?

Bendra projekto trukmė gali būti 3–24 mėnesiai.

Veikla – jaunų žmonių susitikimas – gali trukti nuo 5 iki 21 dienos, neįskaitant kelionės laiko.

Ką daryti, diekiant gauti projekto finansavimą?

Pirmiausia būtina susipažinti su „Erasmus+“ programos vadovu, kuriame detaliai aprašyti projektui keliami reikalavimai, finansavimo sąlygos, prioritetinės temos.

Susipažinus su programos vadovu, reikia išsigryninti norimo įgyvendinti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti iki numatyto termino.

2023 m. projektų paraiškos dėl finansavimo galės būti teikiamos 2 kartus. Su terminais galite susipažinti čia.

Informacija apie paraiškų formas čia.

 

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022