Inovacijos jaunimo politikos srityje

Konkurso tikslas – skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir (ar) diegimą, ir  (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardytų veiklų:
- darbo su jaunimu programos, jas nukreipiant konkrečiai jaunimo tikslinei grupei (tautinių mažumų jaunimas, jauni žmonės, turintys negalią, imigrantai, pabėgėliai);
- darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijos kėlimas, siekiant vykdyti išmanųjį darbą su jaunimu;
- jaunimo verslumo skatinimo programų ir / ar platformų vystymas, kūrimas ir diegimas internete, siekiant plėtoti ir / ar ugdyti jauno žmogaus kompetencijas;
- skaitmeninio – informacinio raštingumo programų kūrimas ir diegimas.

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas dėl inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2020 m. konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022