Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos

Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba (Apskritasis stalas) – tai nevyriausybinė jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra vienyti savivaldybėje veikiančias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti. Apskritieji stalai deleguoja jaunimo organizacijų atstovus į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, atstovauja ir gina jaunimo interesus savivaldybėje, prisideda prie savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos priemones, kasmet kviečia Apskrituosius stalus teikti paraiškas Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo konkursui.

Konkurso tikslas – stiprinti Apskrituosius stalus, siekti jų veiklos kokybės ir plėtros.

Konkurso būdu finansuojamos šios veiklos:
- Dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką vietiniu lygmeniu, jaunimo organizacijų, veikiančių Lietuvos Respublikos administraciniame vienete, poreikių identifikavimas, atstovavimas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms ir įstaigoms.
- Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas.
- Naujų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų steigimosi ir įtraukimo į regioninės jaunimo organizacijų tarybos veiklą skatinimas.
- Konstruktyvaus bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais (vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis, politinėmis partijomis ir kt.) kūrimas ir plėtojimas.
- Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų informavimas, konsultavimas, jų veiklos kokybės gerinimas.    

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022