Jaunimo vasaros užimtumas ir integravimas į darbo rinką

Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo kunkursas, nustato reikalavimus projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimo projektų Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo atitinkamų metų konkursui (toliau – Konkursas), projektų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse.

Konkurso tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros metu (ne ugdymo proceso metu) Lietuvoje.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022