Teisės aktai

- Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

- Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

- Dėl Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo

- Dėl Jaunimo reikalų agentūros stipendijų skyrimo jauniems Ukrainos piliečiams, savanoriaujantiems arba dirbantiems su jaunimu ir (ar) vaikais, tvarkos aprašo patvirtinimo

- Dėl Jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

- Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo

- Dėl Užsienio Lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo

- Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo

- Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ veiklos „Jaunimo „Profesijos pasimatavimas“ realioje darbo vietoje vasaros atostogų metu“ įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo

- Įsakymas dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Jaunimo reikalų agentūros turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas 2023-04-20 Nr. 2V-115(1.4E) Dėl Jaunimo reikalų agentūros Lygių galimybių politikos patvirtinimo
Jaunimo reikalų agentūros lygių galimybių politikos įgyvendinimo 2023–2024 metų priemonių planas

- 2023 m. spalio 10 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas Nr. 2V-283(1.4 E) „Dėl jaunimo ir vaikų informavimo bei konsultavimo informacinės sistemos likvidavimo“

 

Informacija rengiama, visus aktualius teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022