Korupcijos prevencija

Agentūros Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos:

- Viešųjų ir privačių interesų derinimo Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas su pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus

Anksčiau galiojusios tvarkos:

- Viešųjų ir privačių interesų derinimo Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas su pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašu nuo 2020-08-31

- Viešųjų ir privačių interesų derinimo jaunimo reikalų departamente prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo pakeitimas (pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (iki 2020-06-29)

- Atnaujintas viešųjų ir privačių interesų derinimo jaunimo reikalų departamente prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo pakeitimas (pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (nuo 2020-06-29)

- Vyriausiosiosios valstybinės etikos komisijos teiktas raštas „Dėl naujos redakcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų“

 

Informaciją, paaiškinančią kas, kaip ir kada turi deklaruoti savo privačius interesus, galite rasti čia.

Nuoroda į PINREG sistemą, kurioje galite deklaruoti savo privačius interesus arba ieškoti pateiktų privačių interesų deklaracijų, galite rasti čia.

 

Lobistinės veiklos priežiūros Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas

- Patvirtintas 2021 m. lapkričio lapkričio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-266 (1.4)

 

Agentūros direktoriaus nusišalinimai:

- Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus Jono Laniausko nusišalinimo (2022-04-26 įsakymo nr. GD-7193)

- Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus Jono Laniausko nusišalinimo (2021-12-15 įsakymo nr. A1-906)

- Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus Jono Laniausko nusišalinimo (2021-12-06 įsakymo nr. A1-870)

- Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus Jono Laniausko nusišalinimo (2020-06-30 įsakymo nr. P1-139)

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022