Jaunimo politikos įgyvendinimas savivaldybėse

Jaunimo reikalų agentūra (toliau - Agentūra) kiekvienais metais individualiai su savivaldybėmis derina rekomenduojamas jaunimo politikos užduotis ir siektinų rezultatų vertinimo kriterijus, taip užtikrinant nuoseklią ir efektyvią jaunimo politiką. Konkretūs rodikliai individualiai derinami su kiekviena savivaldybės administracija ir jos jaunimo reikalų koordinatoriumi (arba asmeniu, kuriam tuo metu priskirtos jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijos), atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išskirtas nacionalines prioritetines ir kitas Agentūros numatytas veiklos sritis ir (arba) pagrindines kryptis.

  • Suderintas rekomenduojamas užduotis su savivaldybėmis galite rasti čia.
  • Savivaldybių jaunimo politikos įgyvendinimo veiklos ataskaitas galite rasti čia.

Pagal suderintas rekomenduojamas užduotis Agentūra renka jaunimo politikos įgyvendinimo veiklos ataskaitas, o vadovaujantis jomis atlieka jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse vertinimą. Vertinimas atliekamas vadovaujantis jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo metodika (toliau – Metodika) atsižvelgiant į Jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Tipiniame savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašyme, jaunimo reikalų koordinatoriaus metodiniame leidinyje ir kituose dokumentuose numatytą jaunimo reikalų koordinatoriaus vaidmenį ir funkcijas, jaunimo politikos įgyvendinimo priemones ir kt. Metodikoje numatyti pagrindiniai jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse vertinimo kriterijai, kuriems duomenys renkami iš visų savivaldybių metinių jaunimo politikos įgyvendinimo veiklos ataskaitų ir kitų informacijos šaltinių, susijusių su jaunimo politikos duomenimis. Metodikoje numatyti skirtini balai už pasiektus rezultatus priklauso nuo savivaldybės dydžio (gyventojų skaičiaus ir jaunų žmonių skaičiaus savivaldybėje). Su jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo metodika susipažinti galite čia.

Savivaldybių skiriamas finansavimas jaunimo politikos įgyvendinimui savivaldybėje.

Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse vertinimo rezultatai:

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022