Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų taryba

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų taryba (toliau – Taryba) buvo įsteigta 2015 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimu.

Abiejų valstybių Ministrai Pirmininkai yra šios Tarybos garbės globėjai, šiuo dokumentu įtvirtinę ypatingą jaunosios kartos vaidmenį, formuojant tarptautinius tarpusavio santykius. Tarybos teisinį pagrindą sudaro tarpvalstybinis susitarimas ir Tarybos reglamentas. Pagrindinis Tarybos valdymo organas yra Komitetas, kurį sudaro 8 žmonės (po 4 asmenis iš Lietuvos ir Ukrainos pusių).

Taryba finansuoja  Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainus, renginius, susitikimus, projektus, kuriuos rengia ir įgyvendina organizacijos, skatinančios abiejų šalių jaunimo mainus bei įvairias iniciatyvas, taip pat informacinius projektus, kuriais siekiama skatinti minėtų šalių kultūrinį bendradarbiavimą, pakantumą, supratimą ir pripažinimą, keitimąsi gerąja patirtimi bei publikacijas, kuriomis siekiama suartinti lietuvių ir ukrainiečių tautas.

Komiteto administracinį ir organizacinį darbą atlieka nacionalinės valdymo institucijos:
- Lietuvoje – Jaunimo reikalų agentūra;
- Ukrainoje  – Jaunimo ir sporto ministerija.

Lėšos Fondo veiklai ir jo administravimui skiriamos kasmet nurodytų institucijų susitarimu:
- Lietuvoje – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų;
- Ukrainoje – iš Ukrainos valstybės biudžeto dalies, kuri Ukrainos jaunimo ir sporto ministerijai skiriama remiantis konkrečiai veiklai numatytomis biudžeto lėšomis.

Finansavimo konkursas yra skelbiamas kasmet IV ketvirtį. 
ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022