Kviečiame pranešėjus iki rugsėjo 23 d. registruotis į 6-ąją jaunimo reikalų tyrėjų konferenciją „JAUNIMO METAI LIETUVOJE: MATOMAS – NEMATOMAS JAUNIMAS“

2022-09-20

6-oji tarpdalykinė mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija

2022 m. lapkričio 11 d., Kaunas

Kviečiame jaunimo klausimus nagrinėjančius mokslininkus, su jaunimu dirbančius praktikus ir sprendimus priimančius politikus teikti pranešimų santraukas.

SVARBU! Registracijos anketas jau užpildžiusius prašome tai padaryti dar kartą (pakartotinai pridedant ir savo pranešimo santrauką) naudojantis žemiau pateikta nuoroda, nes ankstesnės anketos dėl techninių priežasčių nebuvo išsaugotos.

Šioje, jau šeštojoje, jaunimo tyrėjų konferencijoje tęsiame mokslininkų, jaunimo politiką formuojančių bei su jaunimu dirbančių praktikų dialogą, siekiant plėtoti tarpdalykinį mokslinį diskursą jaunimo tyrimų temomis ir įgyvendinti tyrimais grįstos jaunimo politikos formavimo tikslus.

TEMOS APRAŠYMAS:

2022-ieji – jaunimo metai Lietuvoje. Įdomu, kaip jauniems žmonėms šiandien sekasi gyventi Lietuvoje, ką jiems Lietuva pasiūlo ir ko nepasiūlo, ką mes apie jaunus žmones žinome ir ko apie juos nenutuokiame?

Jaunimo amžiaus tarpsnis santykinai trumpas, bet jis labai reikšmingas asmens tapatumo ir socialumo raidai. Ir nors esame linkę jaunimą matyti kaip vientisą, iš tikrųjų ši grupė yra labai įvairi. Šią įvairovę atspindi mokslinių tyrimų problemos ir pasirinktos tiriamųjų grupės, pagal jas galime sakyti, kad mokslininkai mato tam tikras jaunų žmonių grupes, tačiau beveik nemato visos jaunimo amžiaus grupės bendrąja prasme – tokie tyrimai, kurie apimtų visą jaunimo grupę nuo 14 iki 29 metų yra labai reti.

Kokius jaunus žmones mato, o kokių nemato jaunimo politika? Kurioms jaunimo grupėms kuriamos programos, finansuojamos priemonės, o kurios lieka nepaliestos? Aktyviai dalyvaujantys jaunimo organizacijų veikloje ir neaktyvūs – nedirbantys, nesimokantys – jaunuoliai sudaro tik nedidelę dalį viso jaunimo, kurio veikloms ir paslaugoms yra skiriamos biudžeto lėšos.

Kur, kaip ir kuo šiandien gyvena jauni žmonės? Kieme, žaidimų aikštelėse, kur anksčiau rinkosi, žaidė jaunimas dabar stovi automobiliai, o per pertraukas, autobusuose galime matyti jaunuolius įsmeigusius akis į telefonus. Jie susitinka ir bendrauja virtualiose erdvėse, su matomais ir nematomais draugais. Kaip tai keičia jaunų žmonių tapatumo ir socialinių kompetencijų formavimo ypatumus? Kaip tai atsiliepia socialinių ryšių ir santykių ypatumams, socialinės kontrolės mechanizmams, demokratinės ir pilietinės visuomenės pamatams?

Kartos išskirtinumą lemia laikotarpio socialinis-ekonominis, politinis-ideologinis kontekstas, kuriame ji auga, bręsta, kuria savo tapatumą ir daro pagrindinius gyvenimo pasirinkimus. O šiandienos Lietuvos jaunąją kartą formuoja demografinė situacija, mažėjanti jaunimo dalis ir iš regionų besitraukiančios švietimo, sveikatos apsaugos ir kitos paslaugos, pandemijos, karo Ukrainoje, klimato kaitos, pabėgėlių ir kt. krizės. Kokį poveikį jos turi jauniems žmonėms ir kokį pagrindą kloja jų ateičiai?

Kviečiame teikti santraukas pranešimams laisvai interpretuojant konferencijos temą.

ORGANIZATORIAI: Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio Universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos socialinių mokslų centras, Jaunimo tyrėjų tinklas, Jaunimo reikalų agentūra, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

PRANEŠĖJŲ REGISTRACIJA

SVARBU! Registracijos anketas jau užpildžiusius prašome tai padaryti dar kartą (pakartotinai pridedant ir savo pranešimo santrauką) naudojantis žemiau pateikta nuoroda, nes ankstesnės anketos dėl techninių priežasčių nebuvo išsaugotos.

PRANEŠIMŲ SANTRAUKOS:

Priimami mokslinio ir praktinio pobūdžio pranešimai LIETUVIŲ IR ANGLŲ kalbomis. Bus rengiamas elektroninis pranešimų santraukų leidinys, todėl santraukas prašome rengti naudojant pridedamą santraukos formą.

Mokslinių pranešimų santraukos turėtų atsakyti į šiuos klausimus:

Praktinių pranešimų santraukose turėtų atsispindėti:

KONFERENCIJOS MOKSLINIS ORGANIZACINIS KOMITETAS:

Konferencijos sekretoriatas:

Komandos vardu, konferencijos mokslinio organizacinio komiteto pirmininkė Doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, [email protected]

Kilus klausimams kreiptis el. paštu: [email protected] arba [email protected]

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022