Pradedamas jaunimo darbuotojų sertifikavimas!

2024-03-12

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), siekdama sukurti kokybišką darbo su jaunimu sistemą, šiais metais vėl pradeda jaunimo darbuotojų sertifikavimą.

Asmenys, norintys įgyti jaunimo darbuotojo kvalifikaciją ir gauti tai patvirtinantį sertifikatą, Agentūrai per elektroninę platformą turi užpildyti prašymo formą ir kartu pateikti dokumentus, įrodančius kandidato atitikimą keliamiems reikalavimams.

Būtina sąlyga – sertifikavimo sistemoje gali dalyvauti TIK tiesiogiai su jaunimu dirbančiose organizacijose* dirbantys asmenys ne mažiau kaip po 0,5 etato.

Pirmojo šių metų skelbimo dėl prašymų dalyvauti sertifikavimo sistemoje priėmimo pradžios data – 2024 m. kovo 12 d.

Pirmojo šių metų skelbimo dėl prašymų dalyvauti sertifikavimo sistemoje priėmimo pabaigos data – 2024 m. balandžio 10 d. (imtinai).

Pateikus prašymą ir atitinkamus dokumentus bus vykdomas formaliųjų kriterijų vertinimas (nuo balandžio 11 - 15 d. imtinai), t.y. žiūrima kokius dokumentus pateikė kandidatas, patirtį ir (ar) išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus (dokumentų patikslinimui taikomas terminas nuo balandžio 16 – 18 d. imtinai).

Įvertinus pateiktų dokumentų turinį, po patikslinimo etapo, kandidatui gali būti taikoma viena iš šių procedūrų ir (ar) veiksmų:
1. Kandidatūra atmeta, nurodant atmetimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką;
2. Jeigu asmuo atitiks visas sąlygas:
2.1. Prašymo pateikimo dieną yra įgijęs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, psichologo ir (ar) pedagogo išsilavinimą ir turi ne trumpesnę nei 2 metų darbo su jaunimu patirtį.
2.2. Darbo santykių pagrindu dirba su jaunimu atvirame jaunimo centre, erdvėje ir (ar) su jaunimu dirbančioje organizacijoje, ne mažiau nei puse etatinio krūvio.

Sertifikatą galima bus gauti iš karto, Komisijos sprendimu jam jis bus išduotas per atitinkamą laiką (įprastai apie 4 mėnesius).

3. Pradinė kompetencijų vertinimo procedūra (neatitikus bent vienos iš sąlygų, minėtos 2 punkte, sertifikatą gauti iš karto):
3.1. kompetencijų vertinimo klausimyno pildymas;
3.2. vertinamasis pokalbis su vertintoju;
3.3. komisijos posėdis.

Sertifikato gauti iš karto nebus galima. 

Visą informaciją apie sertifikavimo sistemos eigą galite rasti čia.

Sertifikavimo sistemos aprašą galite rasti čia.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, jog išduotų sertifikatų skaičius priklausys nuo Agentūrai skirto finansavimo.

Dalyvavimo sertifikavimo sistemoje klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresnioji patarėja Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas [email protected], tel. +370 683 63179 arba Agentūros nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė, elektroninis paštas [email protected], tel. +370 655 88322.

*Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme (toliau – Įstatymas), kuriame įtvirtintas su jaunimu dirbančios organizacijos apibrėžimas, su jaunimu dirbanti organizacija suprantama kaip juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – vykdyti darbą su jaunimu. Įstatyme nurodytas apibrėžimas taikomas atviriesiems jaunimo centrams, atvirosioms jaunimo erdvėms bei visoms įstaigoms, kurios vykdo vieną ar kelias įstatyme apibrėžtas darbo su jaunimu formas.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022