Siekiant sukurti kokybišką darbo su jaunimu sistemą, pradedamas jaunimo darbuotojų sertifikavimas

2023-06-21

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), siekdama sukurti kokybišką darbo su jaunimu sistemą, šiais metais vėl pradeda jaunimo darbuotojų sertifikavimą.

Asmenys, norintys įgyti jaunimo darbuotojo kvalifikaciją ir gauti tai patvirtinantį sertifikatą, Agentūrai per elektroninę platformą turi užpildyti prašymo formą ir kartu pateikti dokumentus, įrodančius kandidato atitikimą keliamiems reikalavimams.

Būtina sąlyga – sertifikavimo sistemoje gali dalyvauti TIK tiesiogiai su jaunimu dirbančiose organizacijose* dirbantys asmenys ne mažiau kaip po 0,5 etato.

Pirmojo šių metų skelbimo dėl prašymų dalyvauti sertifikavimo sistemoje priėmimo pradžios data – 2023 m. birželio 21 d.

Pirmojo šių metų skelbimo dėl prašymų dalyvauti sertifikavimo sistemoje priėmimo pabaigos data – 2023 m. liepos 20 d. (imtinai).

Pateikus prašymą ir atitinkamus dokumentus bus vykdomas formaliųjų kriterijų vertinimas, t.y. žiūrima kokius dokumentus pateikė kandidatas, patirtį ir (ar) išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus. Įvertinus pateiktų dokumentų turinį kandidatui gali būti taikoma viena iš šių procedūrų:
• Jeigu asmuo neatitiks formaliųjų kriterijų vertinimo (kurie numatyti sertifikavimo sistemos aprašyme), sertifikato gauti iš karto nebus galima asmuo turės užpildyti savirefleksijos klausimyną ir susitikti su vertintoju, kuris pateiks rekomendacijas Komisijai dėl sprendimo priėmimo (t.y. pradinė kompetencijų vertinimo procedūra);
• Jeigu asmuo atitiks formaliųjų kriterijų vertinimą, sertifikatą galima bus gauti iš karto, Komisijos sprendimu jam jis bus išduotas per atitinkamą laiką.

Visą informaciją apie sertifikavimo sistemos eigą galite rasti čia.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, jog išduotų sertifikatų skaičius priklausys nuo Agentūrai skirto finansavimo.

Dalyvavimo sertifikavimo sistemoje klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresnioji patarėja Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 63179 arba Agentūros nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 655 88322.

*Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme (toliau – Įstatymas), kuriame įtvirtintas su jaunimu dirbančios organizacijos apibrėžimas, su jaunimu dirbanti organizacija suprantama kaip juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – vykdyti darbą su jaunimu. Įstatyme nurodytas apibrėžimas taikomas atviriesiems jaunimo centrams, atvirosioms jaunimo erdvėms bei visoms įstaigoms, kurios vykdo vieną ar kelias įstatyme apibrėžtas darbo su jaunimu formas.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022