Jaunimo savanoriška tarnyba

1. Kas yra kuratorius (-ė) ir mentorius (-ė)?

Kuratorius(-ė)  asmuo, dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą Priimančioje organizacijoje (PO), kurioje pasirinkai savanoriauti. Kuratorius atsakingas už savanoriškos veiklos organizavimą ir koordinavimą. Su kuratoriumi(-e) turėsi reguliarius susitikimus du kartus per mėnesį.
Mentorius(-ė)  asmuo, dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą Savanorišką veiklą organizuojančioje organizacijoje (SVOO), atsakingas už savanorių dalyvavimą savanoriškoje tarnyboje, kuratorių bei savanorių informavimą ir konsultavimą. Su mentoriumi(-e) turėsi reguliarius susitikimus kartą per mėnesį.

2. Kas gali savanoriauti Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) programoje? 

Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai (nuo 14 iki 29 metų (imtinai)).

3. Kur galiu savanoriauti?

Priimančias organizacijas gali rasti čia.

4. Kur galiu kreiptis dėl platesnės informacijos?

Pradėjęs savanoriauti: Pirmiausia kreipkis į savo kuratorių(-ę), negavus reikiamo atsakymo kreipkis į savo mentorių(-ę), o jei neradai atsakymo ir čia, tik tada, kviečiame kreiptis į JST programos vadovę el. paštu [email protected]

Nepradėjęs savanoriauti: Pirmiausia kreipkis į mentorius(-ę) savo savivaldybėje (jų kontaktu galite rasti čia), o jiems negalėjus atsakyti, kviečiame kreiptis į JST programos vadovę el. paštu [email protected].

5. Ar galiu savanoriauti nesiregistravęs sistemoje?

Neužsiregistravęs sistemoje savanoriauti JST programoje negali. 

6. Kada gausiu prisijungimą į JST sistemą?

Prisijungimai į JST sistema išsiunčiami automatiniu el. paštu, kai mentorius(-ė) tave patvirtina savo profilyje. Neradus laiško, pasitikrink savo spam aplanką, o nepavykus rasti laiško ir ten, kreipkis į JST programos vadovę el. paštu [email protected]

7. Kada skaitosi, kad pradėjau savanorystę?

Pasirašius trišalę sutartį tarp Priimančios organizacijos (PO) ir Savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos (SVOO) bus numatytas savanorsytės laikotarpis, kurį pasižadi savanoriauti.

8. Kada sulauksiu informacijos ar patekau į JST programą?

Paprastai mentoriai(-ės) susisiekia su kandidatu į savanorius per 2 savaites po registracijos uždarymo laikotarpio, tad tame laikotarpyje tikrink savo paštą arba praleistus skambučius. Jei negauni jokios informacijos tame laikotarpyje, gali kreiptis tiesiogiai į savo savivaldybės mentorių(-ę), kurio(-s) kontaktai čia

9. Kiek valandų savanoriausiu JST programoje?

Kiekvieną mėnesį turi išsavanoriauti ne mažiau nei 35 valandas, (vidutiniškai po 40 valandų kiekvieną mėnesį), kad per 6 mėnesius savanorystės susidarytų 240 valandų. Kiekvieną savaitę turi išsavanoriauti ne mažiau nei  2 valandas (be pateisinamos priežasties galima praleisti tik vieną savaitę). Kiekvieną mėnesį turi įvykti 2 susitikimai su kuratoriumi(-e) ir 1 susitikimas su mentoriumi(-e). Visos savanoriaujamos veiklos yra aprašomos pačio savanorio, elektroninėje grafikų sistemoje.

10. Ar galiu nutraukti tarnybą kada noriu?

Taip, tačiau tam turi būti priežastis, kurią pirmiausia turėtum aptarti su kuratoriumi(-e) ir mentoriumi(-e). Jei nėra būdo suderinti Tavo ir Priimančios organizacijos interesų, rasti išeitį ar susitarimą, tuomet galima nutraukti sutartį. Tai būtina atlikti visų šalių sutarimu ir pasirašant sutarties nutraukimo susitarimą.

11. Ar galiu keisti Priimančią organizaciją?

Taip, jei nesutapo interesai, netinka užduotys ar kitos pagrįstos priežastys, keisti organizaciją galima. Apie tai būtina iš anksto informuoti mentorių(-ę) ir kuratorių(-ę).

12. Jei keisiu savo Priimančią organizaciją, ar mano valandos užsiskaitys?

Taip, jei nuo veiklos nutraukimo iki veiklos pradžios naujai pasirinktoje organizacijoje nepraeis daugiau nei savaitė (7 kalendorinės dienos), t.y. jei nutraukei pirmadienį veiklą ir sutartį (būtina pasirašyti sutarties nutraukimą), tuomet jau kitą pirmadienį turėtum tęsti tarnybą kitoje organizacijoje, todėl būtina bet kokius pakeitimus planuoti iš anksto.

13. O kas jei tarnybos metu susirgsiu?

Jei sirgsi vieną ar dvi dienas, nieko baisaus  valandos mėnesio bėgyje sumuojasi, tad galėsi daugiau laiko skirti kitomis dienomis, tačiau, jei liga rimtesnė ir reikalingas namų rėžimas ilgiau nei savaitę, tuomet svarbu kuo skubiau informuoti mentorių, pasirūpinti medicinine pažyma ir parašyti prašymą Jaunimo reikalų agentūrai laikinai stabdyti tarnybą.

14. Ar galiu keisti Savanorišką veiklą organizuojančią organizaciją (SVOO)?

Taip, esant tam tikroms aplinkybėmis, pavyzdžiui, keičiant gyvenamą vietą, gali tekti keisti ne tik Priimančią organizaciją, bet ir SVOO. Tačiau kitais atvejais, labai tikėtina, jog Tavo vietovėje veikia viena SVOO, todėl svarbu komunikuoti su mentoriumi(-e) apie tai, kokie Tavo poreikiai, lūkesčiai, teikti grįžtamąjį ryšį, kad bendradarbiavimas vyktų sklandžiai.

15. Ar gausiu 0,25 stojamojo balo pripažinimą, pvz. 2025 m.?

Stojamojo balo formulė tvirtinama Lietuvos Universitetų Rektorių Konferencijos ir Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerijos kiekvienais metais lapkričio pabaigoje, tad garantijos keliems metams į priekį nėra. Jaunimo savanoriška tarnyba – tai patirties ir asmeninio augimo pasirinkimas, kuris bus labai svarbus ilgai po to, kai baigsi studijas, tad vienkartinė nauda neturėtų būti pagrindinis motyvas.

16. O jei mane pašauks į privalomąją karo tarnybą, ar galėsiu tęsti JST?

Jei gavote šaukimą į privalomąją karo tarnybą, prašome kuo skubiau rašyti prašymą stabdyti tarnybą, galite pasikonsultuoti su mentoriumi(-e).

17. Jei man nepatiks tarnyba ir ją nutrauksiu, ar galiu dar kartą dalyvauti programoje?

Dalyvavimas programoje galimas tik vieną kartą, tad svarbu pasverti savo galimybes ir pasirinkimą – ar tikrai 6 mėnesius būtent šiuo metu galiu skirti tokiai intensyviai veiklai. Net ir nebaigus tarnybos, antrą kartą programoje dalyvauti nėra galimybės.

18. Ką daryti, jei mano organizacijoje nėra pakankamai veiklos, kad susidarytų 40 val./ mėnesį?

Tokiu atveju reikėtų kuo skubiau inicijuoti pokalbį su kuratoriumi(-e) ir informuoti mentorių(-ę).

19. Ar gausiu pažymėjimą, jei nutraukiau tarnybą anksčiau?

Jei nutraukei tarnybą atlikus ne mažiau nei 50 % tarnybos, t.y. atlikai tarnybą bent 3 mėnesius ir 120 val., Jaunimo reikalų agentūros (JRA) patvirtintas pažymėjimas išduodamas, tačiau nesuteikia stojamojo balo pripažinimo. Svarbu pastebėti, jog pažymėjimas liudija dalyvavimą programoje, trukmę, priimančią organizaciją, jame matomi įgyti gebėjimų ženkliukai. Pažymėjimas gali būti svarbus dokumentas teikiant prašymus dalyvauti įvairiuose savanorystės, jaunimo mainų projektuose ar įsidarbinant. Jei tarnyba truko mažiau nei 3 mėnesius, pažymą (netvirtinamą JRA) ar rekomendaciją gali parašyti savanorišką veiklą organizuojanti organizacija.

20. Kaip pildyti elektroninius savanorystės grafikus?

Kiekvieną mėnesį užpildyk veiklomis ir valandų kiekiais elektroninį grafiką. Svarbu yra atskirai išskirti susitikimus su kuratoriumi(-e) ir mentoriumi(-e). Veiklos aprašomos glaustai: veikla ir Tavo atsakomybė veikloje (pvz.: Vedžiau Jaunimo festivalio renginį. Buvau atsakingas už scenarijų ir aparatūros paruošimą.). Grafikas yra priduodamas kas mėnesį ir savanoriui pabaigus jį redaguoti atiduodamas tvirtinti kuratoriui(-ei), o paskui ir mentoriui(-ei). Jei Tavo grafike buvo klaidų, kuratorius(-ė) jį gali atmesti ir Tau reikės grafiką užpildyti iš naujo.

21. Kada man bus išduodamas pažymėjimas?

Pasibaigus Tavo savanorystei, mentorius(-ė) tam tikrą laikotarpį tvarkys Tavo dokumentus, o paskui juos pridavus praneš JST programos vadovei. Pažymėjimui išduoti paprastai prireikia 2 savaičių (jei nerandama jokių klaidų).

22. Kur rasti savo išduotą pažymėjimą?

Kai pažymėjimas yra išduotas, jį gali rasti savo Badgecraft skaitmeninių ženkliukų sistemoje.

23. Esu abiturientas ir nerimauju ar pažymėjimas bus išduotas iki stojimų, kaip galiu užsitikrinti, kad jį spės man išduoti?

Pirmiausia įsitikink ar Tavo mentorius perdavė dokumentus (su abituriento pirmenybe) JST programos vadovei. Abiturientams yra skirtas prioritetas pažymėjimų išdavime, tad stengiamasi visiems išduoti kelios dienos prieš stojimų terminą.

 

Jei neradai atsakymo į savo klausimą, rašyk el. paštu [email protected] 

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022