Mokinių savivalda

Mokinių savivalda yra mokinių teisė ir laisvė savarankiškai priimti mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus, spręsti aktualius klausimus, organizuoti mokinių veiklą ugdymo įstaigoje. Mokinių savivaldos plėtra mokykloje yra viena iš būtinų sąlygų įgyvendinti demokratinį mokyklos valdymą.

KĄ DUODA DALYVAVIMAS SAVIVALDOS VEIKLOJE?

 • Skatinamas pilietinis aktyvumas.
 • Ugdoma kolektyvinė atsakomybė.
 • Skatinama socialinė atsakomybė.
 • Ugdomi ateities lyderiai.
 • Užmezgami ryšiai.
 • Įgyjama bendravimo ir bendradarbiavimo patirties.
 • Tai galimybė prisidėti prie mokyklos mikroklimato kūrimo.
 • Dedami pagrindai karjerai.
 • Mokinių savivalda suteikia mokiniams galimybę paįvairinti mokyklos gyvenimą.
 • Išugdomas gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas.
 • Turiningai praleidžiamas laisvalaikis.
 • Išmokstama planuoti laiką.

Siekiant vieningo požiūrio tarp įvairių institucijų ir organizacijų dėl įgyvendinamos politikos mokinių savivaldos formaliajame švietime atžvilgiu taip pat siekiant stebėti ir vertinti mokinių savivaldos situaciją ir formuoti tolimesnes veiklos gaires jai stiprinti telkiant įvairių institucijų resursus – JRD direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuri:

 1. Keičiasi aktualia informacija mokinių savivaldos klausimais dėl skirtingų institucijų bei organizacijų vykdomos ar planuojamos vykdyti veiklos šioje srityje (įgyvendinamų programų, projektų, organizuojamų mokymų, atliekamų tyrimų ir kt.)
 2. Derina įvairių institucijų bei organizacijų nuomones ir siekia vieningo požiūrio dėl įgyvendinamos politikos mokinių savivaldos klausimais.
 3. Teikia pasiūlymus dėl valstybės politikos poreikio, siektinų tikslų ir uždavinių, bei įvairių institucijų ir organizacijų bendradarbiavimo galimybių mokinių savivaldos klausimais.

Leidinys „Savivaldos gidas“ (*. pdf )

Rekomendacijos efektyvesniam bendradarbiavimui mokinių savivaldų stiprinimo srityje (*. pdf )

Mokyklų tarybų situacijos apžvalga (2016)

Savivaldybėse dirbančių asmenų, atsakingų už mokinių savivaldą, kontaktai

Informacija atnaujinta 2020 06 05.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022