Jaunimo garantijų iniciatyva

Kas yra Jaunimo garantijos?
Jaunimo garantijomis siekiama užtikrinti, kad jaunimui iki 29 metų amžiaus per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką. 
Parama jaunuoliams teikiama atsižvelgiant į konkrečius jauno žmogaus polinkius ir galimybes.
Iniciatyva įgyvendinama nuo 2014 m.

Koks Jaunimo garantijų tikslas?
Jaunimo garantijų tikslas – suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį: išlaikant ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo galimybę. Taip siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus.

Kam skirta Jaunimo garantijų iniciatyva?
Lietuvoje Jaunimo garantijų galimybėmis gali pasinaudoti kiekvienas nedirbantis ir nesimokantis, užimtumo tarnyboje registruotas ir neregistruotas, jaunas žmogus nuo 15 iki 29 metų amžiaus (įskaitytinai).

Kodėl reikalingos Jaunimo garantijos?
Remiantis tyrimais, jaunimo nedarbas gali padaryti neigiamą ilgalaikį poveikį – didėja rizika ateityje neturėti darbo, gauti mažesnes pajamas, mažėja motyvacija kurti šeimą, taip skatinamos neigiamos demografinės tendencijos.
Jaunuoliai yra labiau pažeidžiami dėl to, kad keičiasi jų gyvenimo etapai, jiems nepakanka profesinės patirties, jų išsilavinimas kartais per menkas, jų socialinė apsauga dažnai ribota, jiems sunku gauti finansinių išteklių, o jų darbo sąlygos ne visada saugios. Todėl reikia tinkamų paramos priemonių, kartu pripažįstant asmeninę jaunuolių atsakomybę.

Kas teikia Jaunimo garantijas Lietuvoje?
Jaunimo garantijų įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tikslinius Jaunimo garantijų projektus vykdo, paslaugas teikia šalies teritorinių užimtumo tarnybų skyriai bei Jaunimo reikalų agentūra (toliau - Agentūra). Šiuo metu Agentūra užtikrina Jaunimo praktinių įgūdžių paslaugų teikimą visoje Lietuvoje . Daugiau informacijos apie jame teikiamas paslaugas rasite: ČIA.

Projektai finansuojamas ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis.

 

Prie Jaunimo garantijų įgyvendinimo prisideda Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei joms pavaldžios institucijos.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022