PO akreditacija

Savanorius priimančių organizacijų (toliau – PO) akreditacija pradėta vykdyti 2013 metais pilotinio „Jaunimo savanoriška tarnyba“ projekto metu, vėliau tęsta įgyvendinant projektą „Atrask save“. Per šį laikotarpį akredituota šimtai jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų. Tikime, kad kokybiška ir nenutrūkstanti savanoriška veikla yra svarbi jaunimui, todėl turi būti jaunimo politikos prioritetas ir siekiame užtikrinti PO kokybiškos veiklos tęstinumą.

Savanorius priimančių organizacijų akreditacija vykdoma remiantis Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarka (ATNAUJINTA 2023-08-31) 

Akreditacijos tvarkoje numatyta sudaryti sąlygas visoms organizacijoms tobulėti, todėl kiekviena organizacija pateikusi paraišką ir susitikus su ekspertu gaus rekomendacijas savo veiklai tobulinti, neatsižvelgiant į galutinį eksperto sprendimą. Tokiu būdu siekiama, kad jaunimo savanorius priimančios organizacijos būtų atsinaujinančios ir atliepiančios besikeičiančius jaunimo poreikius. 

KAIP VYKSTA JAUNIMO SAVANORIUS PRIIMANČIOS ORGANIZACIJOS AKREDITACIJA?  

Jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditaciją sudaro 3 etapai:
1. Paraiškos pateikimas – organizacijos norinčios gauti akreditaciją ar pakartotinę akreditaciją turi užpildyti paraišką, kurioje pateikiama informacija apie organizaciją, jos veiklas ir planus. Jei organizacija ketina priimti savanorius daugiau nei vienoje veiklos vietoje, paraiškoje turi būti nurodyti visi padaliniuose su savanoriais dirbsiantys kuratoriai.

Paraišką galite rasti čia: Paraiška (atnaujinta), anketa.

Užpildytą, vadovo pasirašytą (pdf) paraišką bei redaguojamą word dokumentą (kad galėtume įkelti į duomenų bazę), prašome atsiųsti Jaunimo reikalų agentūrai (toliau – Agentūra) el. pašto adresu [email protected]

2. Paraiškos vertinimas ir susitikimas – organizacijos paraišką vertina Agentūros darbuotojai ir išoriniai ekspertai, kurie susitinka su organizacijos atstovais. DĖMESIO: dėl didelio susidomėjimo prioriteto tvarka lankome organizacijas, kurios jau turi kandidatų tapti JST savanoriais, tokiu atveju, prašome siunčiant paraišką nurodyti laiške, jog turite savanorę(-į/-ių). Susitikimo metu ekspertai bendrauja su organizacijos atstovais tiek dirbančiais administracinį darbą ir galbūt neturinčiais tiesioginio kontakto su savanoriais, tiek su atsakingais už priimamų savanorių programos įgyvendinimą. Šio susitikimo metu siekiama įvertinti organizacijos pasiruošimą, galimybes ir erdvę tobulėti. SVARBU: Akreditacijos pokalbyje turi dalyvauti tiek organizacijos paskirtas(-i) kuratorius(-iai), tiek organizacijos vadovas arba kitas administracijos atstovas. 

Vertinimas vykdomas pagal Aprašo rekomendacijas ir vertinimo anketa.

3. Sprendimas ir rekomendacijos – po susitikimo su organizacija ekspertai remdamiesi organizacijos paraiškoje ir susitikimo metu pateikta informacija priima sprendimą dėl akreditacijos ir rengia rekomendacijas tolimesniam organizacijos tobulėjimui. Akreditacija suteikiama 3 metų laikotarpiui, o organizacijos, kurioms nebus suteiktos akreditacijos, įgyvendinusios ekspertų teiktas rekomendacijas galės iš naujo kreiptis dėl akreditacijos ar pakartotinės akreditacijos ne anksčiau kaip po 3 mėnesių.

Skatiname organizacijas kuo anksčiau kreiptis ir teikti paraiškas dėl organizacijų akreditacijos siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą ir nenutrūkstamą akredituotų organizacijų darbą.

SVARBU: 
- Jei organizacija jau buvo akredituota prieš tai, ji gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos. Pakartotinės akreditacijos metu organizacija taip pat turės pateikti paraišką, vyks susitikimas su ekspertais, organizacija gaus ekspertų rekomendacijas.
- Jei organizacija jau yra akredituota priimti savanorius pagal Europos solidarumo korpuso programas, ji gali kreiptis dėl supaprastintos akreditacijos. Supaprastintos akreditacijos metu organizacija turi taip pat pateikti paraišką, o su ja ir duomenis apie galiojančios akreditaciją bei patvirtinimą, kad yra susipažinusi su JST reikalavimais.

Svarbi informacija akredituotoms PO, norinčioms plėsti savo veiklą į akreditaciją įtraukiant papildomus padalinius, didinant vienu metu priimamų savanorių skaičių, ar keisti savanorių kuratorius:
- Jei akredituota PO nori plėsti veiklą į akreditaciją įtraukiant papildomus padalinius, ji turėtų pateikti prašymą. Padalinio atstovai taip pat turės susitikimą su akreditavimo ekspertais bei gaus jų pateiktas rekomedacijas.
- Jei organizacijoje keičiasi savanorių kuratorius, organizacija turėtų pateikti Agentūrai informaciją apie naujo kuratoriaus kontaktus. 
- Siekianti priimti daugiau programos savanorių organizacija Agentūros specialistui pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas norimų priimti savanorių skaičius. Prie prašymo pridedamas užpildytas Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo (2018 m. birželio 22 d. Nr. A1-317) 1 priedas, kuriame pateikiami detalūs tipinės savanorių savaitės veiklos planai, sudarant tiek planų kiek papildomai savanorių organizacija prašyme nurodė norinti priimti.

 

Kilus klausimams dėl PO akreditacijos kviečiame kreiptis į Agentūros vyriausiąją specialistę Justiną Jonušę: el.paštas: [email protected], tel. numeris: +370 683 63071.

 

Atnaujinta 2023–09–06

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022