„Europos solidarumo korpuso“ ir „Erasmus+“ projektų finansavimo rezultatai

„Erasmus+“ jaunimo srities 2 veiksmo I paraiškų termino ir „Europos solidarumo korpuso“ papildomo paraiškų termino finansavimo rezultatai

2022-07-28

Remiantis išorės ekspertų paraiškų kokybės vertinimo rezultatais ir 2022 m. liepos 22 d. Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis dėl projektų finansavimo, 2022 m. liepos 28 d. Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu Nr. 2V-220(1.4) buvo patvirtinti „Erasmus+“ jaunimo srities 2 veiksmo I paraiškų termino ir „Europos solidarumo korpuso“ papildomo paraiškų termino finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašai.

Šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 5 „Erasmus+“ nedidelio masto partnerysčių ir 3 bendradarbiavimo partnerysčių projektams. Iš viso buvo vertintos 34 „Erasmus+“ jaunimo srities 2 veiksmo projektų paraiškos: 19 nedidelio masto partnerysčių ir 15 bendradarbiavimo partnerysčių paraiškų.

Finansuojamų ir nefinansuojamų „Erasmus+“ jaunimo srities 2 veiksmo I paraiškų termino projektų sąrašai:

2022 Erasmus II veiksmo finansuojamų projektų sąrašas

2022 Erasmus II veiksmo nefinansuojamų projektų sąrašas

Taip pat šiuo įsakymu finansavimas skiriamas 12 „Europos solidarumo korpuso“ solidarumo projektų. Iš viso 2022 m. buvo vertinta 20 „Europos solidarumo korpuso“ solidarumo projektų papildomam terminui pateiktų paraiškų.

Finansuojamų ir nefinansuojamų „Europos solidarumo korpuso“ papildomo paraiškų termino projektų sąrašai:

„Europos solidarumo korpuso“ 2022 m. papildomo termino finansuojamų projektų sąrašas

„Europos solidarumo korpuso“ 2022 m. papildomo termino nefinansuojamų projektų sąrašas

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorius. Kontaktai: „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022