Skelbiamas Lietuvos diasporos jaunų asmenų, atliekančių ar ketinančių atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, stipendijų skyrimo konkursas

2022-07-27

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 2V-215 (1.4) „Dėl Jaunimo reikalų agentūros stipendijų skyrimo Lietuvos diasporos jauniems asmenims, atliekantiems arba ketinantiems atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, siekiant stiprinti jų ryšį su Lietuva, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2022 m. liepos 26 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Lietuvos diasporos jaunų asmenų, atliekančių ar ketinančių atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, stipendijų skyrimo konkursą (toliau – Konkursas).

Stipendijos skyrimo tikslas - skatinti Lietuvos diasporos jaunus asmenis, atliekančius arba ketinančius atlikti praktiką Lietuvoje, užmegzti ir stiprinti ryšius su Lietuvoje veikiančiomis organizacijomis, institucijomis ir įmonėmis.

Norintys gauti stipendiją, turi atitikti visas šias sąlygas:

Stipendijos dydis – 500 eurai.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. liepos 27 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga - 2022 m. rugpjūčio 26 d. 23:59 val.

Paraiškas galima teikti elektroniniu paštu: [email protected].

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Lamonovaitė, elektroninis paštas: [email protected], tel. +370 659 81267.

Daugiau informacijos galima rasti čia.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022