Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 m. konkursas

2022-08-09

Rugpjūčio 11 d. 16 val. organizuojama bendroji nuotolinė paraiškų teikimo konsultacija. Dalyvauti joje bus galima prisijungus per Zoom platformą su šia nuoroda

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 2V-203 (1.4) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), skelbia Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti programas, skirtas jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas.

Siektinas konkurso rezultatas – prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ir užtikrinti atstovavimą jaunimo interesams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, ir stiprinti jaunimo organizacijas, kad būtų užtikrinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti jų narių ir savanorių kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. liepos 27 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 26 d. 23:59 val.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 398 200 (trys šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai) eurų, iš jų:

Didžiausia vienai programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

Mažiausia vienai programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

Konkurso nuostatus galite rasti ČIA. Nuostatų priedų ieškokite Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Konkurso paraiška pildoma informacinėje sistemoje. Paraiška ir kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Vadovaujantis Nuostatų 33 punktu, kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

Pažymėtina, kad teikiant paraišką pagal B priemonę informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 16 punkte nurodytiems finansavimo prioritetams informacinėje sistemoje turi būti įkelta atskiru dokumentu (skiltyje „Įkelti“).

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 33 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Jei informacinės sistemos funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Projektų administravimo taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodytą reikalingą informaciją pareiškėjas SPPD teikia el. paštu [email protected].

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį 9.00 – 18.00 val., penktadienį 9.00-16.45 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros vyriausiasis specialistas Darius Grigaliūnas, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 633 46057.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022