Sveikiname Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungą su 50-mečiu!

2022-07-08

Šiandien Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga (PLJS) švenčia savo 50-metį, tad Jaunimo reikalų agentūra nori pasveikinti su šia gražia sukaktimi ir padėkoti, ištardami didelį AČIŪ už nuveiktus darbus ir suteiktą galimybę kurti ryšį su Pasaulio lietuvių jaunimu.

Labai simboliška, kad šiemet švenčiant Lietuvos ir Europos jaunimo metus, didžiausia ir svarbiausia Pasaulio lietuvių jaunimą vienijanti organizacija mini savo veiklos 50-metį. Per visą šį laikotarpį sąjunga ne tik prisidėjo prie lietuviškos tapatybės puoselėjimo pasaulyje, tačiau taip pat aktyviai padėjo kurti aktyvią bei pilietišką jaunimo bendruomenę užsienyje – buriant naujas ir puoselėjant jau egzistuojančias lietuvių jaunimo bendruomenes visame pasaulyje. Nes svarbus kiekvienas lietuvis, nepaisant to kuriame pasaulio krašte jis yra. Tad džiaugiamės, kad jog Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga jau 50 metų vienija ir atstovauja pasaulio lietuvių jaunimo organizacijas.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022