Svarbu kiekvienas jaunas žmogus: jaunuoliams paliekantiems pataisos įstaigas daugiau pagalbos

2022-07-08

Jaunimo reikalų agentūra ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos tęsia bendradarbiavimą – 2022 m. liepos 7 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl jaunimo aktyvinimo galimybių švietimo srityje ir darbo rinkoje.

Bendradarbiavimu siekiama įgyvendinti Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą „JUDAM“, kurio tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto veiklos jau ketvirti metai padeda užtikrinti kryptingą iš pataisos įstaigų paleidžiamų ar paleistų Tikslinės grupės asmenų socialinę integraciją, teikiant Projekto Tikslinei grupei motyvavimo paslaugas, ugdant jų socialinius gebėjimus, asmenines, tarpasmenines ir profesines kompetencijas, taip pat dalykines kompetencijas, reikalingas jiems (re)integruotis į švietimo ar darbo rinkos sistemas. Iš viso paslaugos teiktos arti 100 pataisos įstaigas paliekančių ar probuojamų jaunuolių iki 30-ies metų, daugiau negu 60 proc. jų padėjo mokytis ar įsidarbino.

Kiekvienas jaunuolis dalyvaudamas projekte gali gauti privalomąjį sveikatos draudimą (PSD). Jei gyvena toliau, apmokamos kelionės išlaidos atvykstant į susitikimą ar savanoriavimo vietą (taikomas fiksuotas įkainis - 0,08 Eur/km, kompensuojamos trumpiausio maršruto atstumo kelionės išlaidos). Jei dalyvio ir koordinatoriaus susitikimas vyks 2 val. ir daugiau, bus taikomas maitinimo išlaidų kompensavimas 2,08 Eur.

Jaunimui, kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos, nedalyvauja mokymuose ir nėra registruotas teritoriniuose Užimtumo tarnybos skyriuose, Jaunimo reikalų agentūroje įdarbinti Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatoriai, dirbantys „žemo slenksčio“ principu visoje Lietuvoje, bendradarbiaudami su partneriais teikia jaunuoliams šias paslaugas: pagalbą pažįstant save, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, motyvavimo, informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes, nukreipimo ir palydėjimo pas siauros srities specialistus dalykinių kompetencijų ugdymui, nukreipimo ir palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas teikiančių projekto partnerių organizacijas, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais, nukreipimo ir palydėjimo į savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugas teikiančias projekto partnerių organizacijas, pagalbą įsidarbinant arba grįžtant į švietimo sistemą.

Jauniems žmonėms paslaugas viso Lietuvoje teikia 17 Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorių ir 16 specialistų komanda – psichologai, koučeriai, įvairių dalykų mokytojai, meno terapeutas, verslo ir profesinio orientavimo, sveikos gyvensenos, priklausomybių konsultantai. Jų kontaktus galima rasti ČIA (žiūrėti - „JUDAM koordinatoriai“).

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022