Skelbiamas Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkursas

2022-07-05

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 2V-178 (1.4) „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, skelbia Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2023 metais finansavimo konkursą (toliau - Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti mobilųjį darbą su jaunimu vykdančių organizacijų projektus, skirtus A priemonei įgyvendinti, siekiant užtikrinti turiningą jaunimo laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje, bei atrinkti ir finansuoti darbą su jaunimu gatvėje vykdančių organizacijų projektus, skirtus B priemonei įgyvendinti, siekiant mažinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, socialinę atskirtį ir didinti jo galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Su konkurso nuostatais susipažinti galima ČIA

Konkursas skelbiamas A ir B priemonėmis:

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką į pasirinktą priemonę, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas turi daugiau nei vieną komandą, kuri vykdo mobilųjį darbą su jaunimu ir (ar) darbą su jaunimu gatvėje, tuomet vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip 3 paraiškas į pasirinktą priemonę.

Paraiškų priėmimo pradžia: 2022 m. liepos 5 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2022 m. rugpjūčio 3 d. 23 val. 59 min.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą. Pareiškėjo paraiška turi būti užpildyta pagal konkurso nuostatų 24-26 p. nurodytą informaciją ir paraiškos formą informacinėje sistemoje. Kartu su paraiška privaloma pateikti dokumentų kopijas, nurodytas Konkursų nuostatų 27 p. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Projektams skiriamos valstybės biudžeto lėšos (pagal Konkurso nuostatų 11 p.):

Projekto vykdymo laikotarpis ir tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos (A ir B priemonėse) (pagal Konkurso nuostatų 13 p.):

Informacinės sistemos naudojimo instrukcijas galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresnioji patarėja Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 63179.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

Artimiausiu metu bus organizuojama bendroji paraiškų teikimo konsultacija. Konsultacijos metu bus pristatytas paraiškų teikimas, reikalavimai projektams ir pareiškėjams, kiti su paraiškų teikimu susiję klausimai. Sekite naujienas.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022