„Pakalbėkime apie narkotikus“ – nauji bendravimo su jaunimu metodai

Eurazijos žalos mažinimo asociacija parengė vadovą lietuvių kalba „Kaip bendrauti su jaunais žmonėmis apie narkotikus?“.

2022-06-24

Kaip su jaunais žmonėmis kalbėti apie narkotikus? Šis klausimas neretai yra keblus. Ne visada apie šios temos ypatumus žinių pristinga ir su jaunimu dirbantiems žmonėms ar jaunimo jaunimui darbuotojams. Šią spragą ėmėsi pildyti Eurazijos žalos mažinimo asociacija (EHRA – Eurasian Harm Reduction Association) vykdydama „Erasmus+“ jaunimo srities bendradarbiavimo partnerysčių projektą.

Asociacija jaunimo ir lygus-lygiam darbuotojams parengė vadovą lietuvių kalba „Kaip bendrauti su jaunais žmonėmis apie narkotikus?“. Šį leidinį sudaro trys dalys. Pirmoje analizuojama narkotikų politika, žalos mažinimas ir prevencija, antroje – darbas su jaunimu ir švietimas, remiantis lygus-lygiam principu, o trečioje dalyje aprašoma žinių sklaida ir video advokacija dirbant su jaunimu.

„Dabartinis švietimas narkotikų tema Europoje nevisiškai atitinka jaunų žmonių, vartojančių narkotikus, poreikių. Mokyklose švietimas apie narkotikus orientuotas tik į prevencinius metodus, o neformalioje aplinkoje, įskaitant jaunimo organizacijas ir kitą popamokinę veiklą, narkotikų tema beveik niekada nekalbama dėl jaunimo darbuotojų žemo lygio kompetencijos arba žinių stokos šia tema“, – leidinio įvade teigia projekto vykdytojai.

Jie pastebi, kad jaunimo organizacijos yra neatrasta niša, kuri gali tapti saugių ir atvirų diskusijų apie narkotikus su jaunimu vieta. Jos atlieka labai svarbų vaidmenį megzdamos ryšį su jaunimu ir, dar svarbiau, skatindamos įtrauktį, o tai yra ypač svarbu kalbant apie jaunus žmones, kurie vartoja ar galimai vartoja narkotikus.

EHRA atstovai mano, kad įtrauktis turėtų reikšti ne tik tam tikrų žmonių grupių, bet ir įvairių darbo metodų įtraukimą bei įgyvendinimą kalbant su jaunimu įvairiomis temomis, įskaitant narkotikų temą. Jaunimo organizacijos gali taikyti prevencijos strategijas, tačiau žalos mažinimo metodas neturėtų būti paliktas nuošalyje, ypač jeigu jaunimo organizacijos dirba su narkotikus vartojančiais jaunuoliais.

„Visų svarbiausia, kad pačių jaunų žmonių, kurie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, balsas būtų išgirstas. Privalome sukurti saugią erdvę, kurioje jaunimas galėtų atvirai pasisakyti bei diskutuoti apie su narkotikų vartojimu susijusias problemas, taip pat turėti galimybę dalyvauti švietimo narkotikų tema veikloje“, – teigiama leidinyje. Įvairios suinteresuotosios šalys gali skirtingai suprasti sąvoką „bendravimas su jaunimu apie narkotikus“. Dažniausiai ši veikla suprantama kaip informacijos apie narkotikus teikimas, prevencinių veiksmų/ veiklos rengimas ir įgyvendinimas arba švietimas apie narkotikus. Visi trys būdai turi skirtingus tikslus ir metodus, tačiau tema išlieka ta pati — kaip bendrauti su jaunais žmonėmis apie narkotikus?

Šiame vadove pagrindinis dėmesys skiriamas narkotikų švietimo komunikacijai su jaunimu ir metodams, kuriuos gali taikyti jaunimo bei žalos mažinimo darbuotojai neformalioje aplinkoje. Veiksmingas švietimo narkotikų tema požiūris ir metodai, pasak leidinio autorių, turėtų apimti žemiau aprašytus elementus.

  1. teikiamas asmens, kuris praėjo specialius mokymus apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir/arba turi asmeninės narkotikų vartojimo patirties;
  2. pateiktas remiantis moksliniais įrodymais ir jokiu būdu neteisti jaunų žmonių bei jų patirčių;
  3. įgyvendinamas interaktyviai, naudojant patrauklius, modernius įrankius ir platformas;
  4. vykdomas sukuriant saugią aplinką (geriausia mažose grupėse);
  5. įgyvendinamas atviro ir sąžiningo dialogo forma.

Leidinio autoriai: Eliza Kurcevič, Iga Jeziorska, Irena Molnar, Istvan Gabor Takacs, Katarzyna Smukowska, Peter Sarosi, Roksana Karczewska. Siūlomas metodas parengtas finansuojant projektą 2019-3-LT02-KA205-006576 ( LEt’s Talk about drugs – new MEthods of communication with youth) Europos Sajungos programos „Erasmus+“ lėšomis.

Projekto interneto svetainė: Drug Education Youth

Leidinį parsisiųsti galite iš čia: Vadovas „Kaip bendrauti su jaunais žmonėmis apie apie narkotikus?“

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022