Primename, kad vyksta Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkurso paraiškų priėmimas

2022-07-12

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 2V-167 (1.4) „Dėl Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo “, skelbia Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais finansavimo konkursą (toliau - Konkursas).

Konkurso tikslas – skatinti jaunimo įtraukimą į aktyvią pilietinę ir visuomeninę veiklą, užtikrinant jaunimo dalyvavimą jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose ir jaunimo poreikių atstovavimą Lietuvos savivaldybėse.

Liepos 18 d. (pirmadienį) 15 val. organizuojama bendroji paraiškų teikimo konsultacija.

Registracija į konsultaciją

Su konkurso nuostatais susipažinti galima čia.

Konkursas skelbiamas A ir B priemonėmis:

Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką atitinkamai į A arba B priemonę.

Paraiškų priėmimo pradžia: 2022 m. birželio 24 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2022 m. liepos 25 d. 23 val. 59 min.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą. Pareiškėjo paraiška turi būti užpildyta pagal konkurso nuostatų 27-31 p. nurodytą informaciją ir paraiškos formą informacinėje sistemoje. Kartu su paraiška privaloma pateikti dokumentų kopijas, nurodytas Konkursų nuostatų 33 p. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą ir (ar) ne į tą priemonę, kurią pretendavo, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Projektams skiriamos valstybės biudžeto lėšos (pagal Konkurso nuostatų 7 p.):

Projekto vykdymo laikotarpis ir tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2024 m. – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m gruodžio 31 d.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos (A ir B priemonėse) (pagal Konkurso nuostatų 9 p.):

Informacinės sistemos naudojimo instrukcijas galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis (pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00 val, penktadieniais 8.00-15.45 val) elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresnioji patarėja Laima Jasionytė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 634 53842.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022