Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkursas

2022-06-16

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 2V-163 (1.4) „Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), skelbia Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas ir siektinas rezultatas – atrinkti ir finansuoti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos programas, siekiant užtikrinti kokybišką jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą ir jaunimo informavimo ir konsultavimo taškų bei jaunimo informavimo ir konsultavimo centrų metodinį palaikymą bei plėtrą.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. birželio 16 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2022 m. liepos 18 d. 23:59 val.

Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur. Didžiausia vienai programai vieneriems metams galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienai programai vieneriems metams galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur.

Konkurso nuostatus galite rasti ČIA. Nuostatų priedų ieškokite Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Konkurso paraiška pildoma informacinėje sistemoje. Paraiška ir kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Vadovaujantis Nuostatų 30 punktu, kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 30 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį 9.00 – 18.00 val., penktadienį 9.00-16.45 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros vyriausiasis specialistas Darius Grigaliūnas, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 633 46057.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022