Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkursas 2023 m.

2022-06-01

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 2V-138 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2022 m. gegužės 25 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2022 m. birželio 1 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje sopas, skelbia Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų 2023 metais finansavimo konkursą (toliau - Konkursas).

Konkursas skelbiamas A ir B priemonėms, su teisės aktu galite susipažinti čia.

Atkreipiu dėmsį, kad atvirieji jaunimo centrai sistemoje sopas aplikuoja į A priemonę, atvirosios jaunimo erdvės į B priemonę. Organizacija gali teikti skirtingas paraiškas.

Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą. Pareiškėjo paraiška turi būti užpildyta pagal konkurso nuostatų 27-31 punktuose nurodytą informaciją ir paraiškos formą informacinėje sistemoje. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą ir (ar) ne į tą priemonę, kurią pretendavo, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Projektams skiriamos valstybės biudžeto lėšos (pagal Konkurso nuostatų 7 p.):

Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Konkurso būdu finansuotinos veiklos (A ir B priemonėse) (pagal Konkurso nuostatų 9 p.):

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą sopas.

Projektų priėmimo pradžia per informacinę sistemą sopas – 2022 m. birželio 1 d.

Projektų priėmimo pabaiga per informacinę sistemą sopas - 2022 m. birželio 30 d. (imtinai).

Pagal Konkurso Nuostatų 30 punktą ir jo papunkčius, kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

Dėl informacinės sistemos sopas sistemos techninių reikalų galite kreiptis į koleges iš SPPD - Agnę Vinciūnę ir Aistę Švažaitę, jos padės ir pakonsultuos - kontaktai čia.

Informacinės sistemos naudojimo instrukcijas galite rasti pasaudę šią nuorodą.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Agentūros vyresnioji patrėja Gintarė Stankevičienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 63179, arba kitas Agentūros direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse, kurias galite rasti čia.

Artimiausiu metu planuojamos bendrosios ir individualios konsutlacijos paraiškų teikimo klausimais, sekite naujienas.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022