Patvirtinti Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo atrankos rezultatai

2022-05-09

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu buvo patvirtinti įvykusios Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo atrankos rezultatai ir naujos sudėties tyrėjų sąrašas (žr. žemiau).

Paraiškos Nr. Tyrėjo (-os) vardas, pavardė Tyrėjo (-os) atstovaujama organizacija

 1. 1K-1.1-01 (5.28) Aušra Šukvietienė Mykolo Romerio universitetas

 2. 1K-1.1-02 (5.28) Andrius Stasiukynas Mykolo Romerio universitetas

 3. 1K-1.1-03 (5.28) Neringa Kurapkaitienė Mykolo Romerio universitetas

 4. 1K-1.1-04 (5.28) Vytenis Juozas Deimantas Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas, Nyderlandų tarpdisciplininis demografijos institutas

 5. 1K-1.1-05 (5.28) Rūta Brazienė Lietuvos socialinių mokslų centras Sociologijos institutas

 6. 1K-1.1-06 (5.28) Birutė Švedaitė-Sakalauskė Vilniaus universitetas

 7. 1K-1.1-07 (5.28) Jolita Buzaitytė-Kašalynienė Vilniaus universitetas

 8. 1K-1.1-08 (5.28) Dovilė Lisauskienė Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija

 9. 1K-1.1-09 (5.28) Justina Garbauskaitė-Jakimovska Vilniaus universitetas

 10. 1K-1.1-10 (5.28) Justinas Sadauskas Mykolo Romerio universitetas

 11. 1K-1.1-11 (5.28) Rasa Indriliūnaitė Vytauto Didžiojo universitetas

Jaunimo reikalų tyrėjų tinklas – nacionaliniu mastu veikianti patariamoji grupė, susidedanti iš aukštojo mokslo institucijų, privačių įstaigų atstovų, mokslininkų, tyrėjų, ekspertų, kurių tyrimų objektas yra jaunas žmogus, jaunų žmonių grupės, jų problemos, bei jaunimo politikos praktikų, jaunimo nevyriausybinių organizacijų, valdžios institucijų, atsakingų už jaunimo politikos įgyvendinimą, atstovų.

Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo veiklos tikslas – bendradarbiauti su jaunimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis Lietuvoje bei priimant sprendimus jaunimo politikos srityje nacionaliniu lygmeniu, teikti faktais ir žiniomis grįstus siūlymus jaunimo politikos formuotojams. Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo atranka buvo organizuojama vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Jaunimo reikalų tyrėjų tinklo atrankos organizavimo tvarkos aprašu (aprašo pakeitimas).

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022