Pradedamas jaunimo darbuotojų sertifikavimas!

2022-05-06

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), siekdama sukurti kokybišką darbo su jaunimu sistemą, šiais metais vėl pradeda jaunimo darbuotojų sertifikavimą.

Asmenys, norintys įgyti jaunimo darbuotojo kvalifikaciją ir gauti tai patvirtinantį sertifikatą, Agentūrai per elektroninę platformą https://jd.jrd.lt/ turi užpildyti prašymo formą ir kartu pateikti dokumentus, įrodančius kandidato atitikimą keliamiems reikalavimams.

Būtina sąlyga - sertifikavimo sistemoje gali dalyvauti TIK tiesiogiai su jaunimu dirbančiose organizacijose dirbantys asmenys ne mažiau kaip po 0,5 etato.

Pirmojo šių metų skelbimo dėl prašymų dalyvauti sertifikavimo sistemoje priėmimo pradžios data - 2022 m. gegužės 6 d.

Pirmojo šių metų skelbimo dėl prašymų dalyvauti sertifikavimo sistemoje priėmimo pabaigos data - 2022 m. birželio 6 d. (imtinai).

Pateikus prašymą ir atitinkamus dokumentus bus vykdomas formaliųjų kriterijų vertinimas, t.y. žiūrima kokius dokumentus pateikė kandidatas, patirtį ir (ar) išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus. Įvertinus pateiktų dokumentų turinį kandidatui gali būti taikoma viena iš šių procedūrų:

Visą informaciją apie sertifikavimo sistemos eigą galite rasti čia.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, jog išduotų sertifikatų skaičius priklausys nuo Agentūrai skirto finansavimo.

Dalyvavimo sertifikavimo sistemoje klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 655 88322.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022