Skelbiamas Lietuvos diasporos jaunų asmenų, atliekančių ar ketinančių atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, stipendijų skyrimo konkursas

2024-05-30

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2024 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 2V-173(1.4 E) „Dėl Jaunimo reikalų agentūros stipendijų skyrimo Lietuvos diasporos jauniems asmenims, atliekantiems arba ketinantiems atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, siekiant stiprinti jų ryšį su Lietuva, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2024 m. gegužės 30 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Lietuvos diasporos jaunų asmenų, atliekančių ar ketinančių atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, stipendijų skyrimo konkursą (toliau – Konkursas).

Stipendijos skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos diasporos jaunus asmenis, atliekančius arba ketinančius atlikti praktiką Lietuvoje, užmegzti ir stiprinti ryšius su Lietuvoje veikiančiomis organizacijomis, institucijomis ir įmonėmis.

Norintys gauti stipendiją, turi atitikti visas šias sąlygas:
1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis arba lietuvių kilmės.
2. Paraiškos teikimo metu (arba praktikos pradžios dieną, jeigu praktikos atlikimo data yra ankstesnė negu paraiškos teikimo data) būti 18-29 metų amžiaus.
3. Paraiškos teikimo metu faktiškai negyventi Lietuvoje.

Stipendijos dydis – 500 eurai.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2024 m. gegužės 30 d.
Paraiškų priėmimo pabaiga - 2024 m. birželio 28 d. 17:00 val.

Paraiškas galima teikti elektroniniu paštu: [email protected].

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Benas Butkus, elektroninis paštas: [email protected],  tel. +37065981267.

Daugiau informacijos galima rasti čia.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022