Kviečiame dalyvauti Europos solidarumo korpuso programos vidurio vertinimo ataskaitos pristatyme

2024-04-15

Jaunimo reikalų agentūros užsakymu buvo atlikta Europos solidarumo korpuso vidurio vertinimo ataskaita, kurioje įvertintas šios programos indėlis Lietuvos jaunimo politikos kokybės gerinimui.

Tyrimo tikslui pasiekti kelti uždaviniai:
1. įvertinti ESK programos įgyvendinimo Lietuvoje veiksmingumą per jos indėlį į Lietuvos jaunimo politikos, įskaitant jaunų žmonių dalyvavimo, jaunimo neformaliojo ugdymo bei darbo su jaunimu kokybės gerinimą Lietuvoje (angl. effectiveness);
2. įvertinti ESK programos įgyvendinimo Lietuvoje efektyvumą (angl. efficiency);
3. įvertinti ESK programos įgyvendinimo Lietuvoje aktualumą (angl. relevance);
4. įvertinti ESK programos įgyvendinimo Lietuvoje suderinamumą ir nuoseklumą (angl. coherence);
5. įvertinti ESK programos įgyvendinimo Lietuvoje Europos pridėtinę vertę (angl. European added value);
6. parengti Vertinimo ataskaitą ir pateikti pagrįstas išvadas dėl ESK programos įgyvendinimo proceso ir programos veiksmingumo, efektyvumo, aktualumo, suderinamumo ir nuoseklumo bei Europos pridėtinės vertės analizę, išskiriant gerosios praktikos pavyzdžius bei išvadas ir pasiūlymus dėl ESK programos 2021–2027 m. ir būsimos programos tobulinimo.

Kviečiame dalyvauti tyrimo rezultatų pristatyme, kuris vyks 2024 m. balandžio 19 d. (penktadienį) 11.00 val. Jo metu bus galima užduoti klausimus ir diskutuoti.

Dalyvavimas renginyje atviras visiems ir be registracijos.

Prisijungti kviečiame su šia nuoroda.

Renginys taip pat bus transliuojamas tiesiogiai ir „ES galimybės jaunimui“ Facebook platformoje.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022