Kviečiame susipažinti su užsienio šalių patirties, jaunimo dalyvavimo srityje, apžvalga

2024-04-12

Piliečių dalyvavimas išskiriamas kaip viena prioritetinių sričių siekiant užtikrinti demokratišką, skaidrų ir gyventojų poreikius atliepiantį valdymą.

EBPO (2020) duomenimis, daugiau nei pusėje EBPO šalių (20 iš 37) jaunimo pasitikėjimas vyriausybe, palyginti su kitų gyventojų skaičiumi (lyginant su 2006 m.) sumažėjo. Taip pat jaunimo dalyvavimas ir atstovavimas viešajame gyvenime išlieka ribotas, jaunimas pasyviau nei vyresnio amžiaus žmonės dalyvauja politinių partijų veiklose ir rečiau dalyvauja rinkimuose (pvz. EBPO šalyse 2020 m. duomenimis, rinkimuose balsavo 68 proc. jaunuolių,  o 54 metų ir vyresnių asmenų net 85 proc.) ir per pastarąjį dešimtmetį, nepaisant pastangų, buvo pasiekta nedidelė pažanga didinant jaunimo atstovavimą valstybės institucijose ir sprendimų priėmime: tik 22 proc. parlamento narių EBPO šalyse yra jaunesni nei 40 metų amžiaus, nors 20–39 m. gyventojai sudaro 34 proc. visų gyventojų.

Šiais metais Jaunimo reikalų agentūra inicijavo jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo darbo grupę, kuri nagrinėja jaunimo dalyvavimo ir įgalinimo sistemos toblunimo galimybes Lietuvoje. Siekiant išsiaiškinti kitų šalių patirtis jaunimo dalyvavimo srityje buvo užsakyta apžvalga, kurios uždaviniai buvo:
1. Remiantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis bei atliktais tyrimais apžvelgti jaunimo politikos, skatinant jaunimo dalyvavimą, kryptis užsienio šalyse.
2. Atskleisti pasirinktų užsienio šalių jaunimo dalyvavimo ypatumus, jaunimo politikos įgyvendinimo kontekste.
3. Išanalizuoti jaunimo politikos įgyvendinimo ir jaunimo dalyvavimą skatinančių priemonių patirtis pasirinktose užsienio šalyse.
4. Pateikti įžvalgas, dėl užsienio šalių patirties jaunimo dalyvavimo skatinimo srityje.

Apžvalgą atliko dr. Aušra Šukvietienė. Kviečiame su apžvalga susipažinti čia.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022