Kviečiame susipažinti su 2023 m. jaunimo politikos įgyvendinimo apžvalga

2024-04-03

Jaunimo reikalų agentūra, būdama atsakinga už jaunimo politikos įgyvendinimą Lietuvoje, teikia savivaldybių administracijoms individualias jaunimo politikos įgyvendinimo rekomendacijas, kurių pagrindu turi būti užtikrinama valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcija, ir vykdo jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimą savivaldybėse remdamasi jaunimo politikos vertinimo metodika. 

Kviečiame susipažinti su 2023 m. jaunimo politikos įgyvendinimo apžvalga, kuri apima keturių sričių vertinimą:
1. Darbas su jaunimu (atvirasis darbas, mobilusis darbas ir darbas su jaunimu gatvėje);
2. Jaunimo dalyvavimas, įgalinimas ir atstovavimas;
3. Jaunimo savanoriška veikla;
4. Jaunimo politikos veiklos sričių administravimas (faktais ir žiniomis grįsta jaunimo politika).

2023 m. jaunimo politikos įgyvendinimo apžvalga

Metodikoje numatyti pagrindiniai jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse vertinimo kriterijai ir numatyti skirtini balai už pasiektus rezultatus priklauso nuo savivaldybės dydžio (gyventojų skaičiaus ir jaunų žmonių skaičiaus savivaldybėje). 

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022