Skelbiamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2024 m. finansuojamų projektų konkursas!

2024-03-26

Jaunimo reikalų agentūra skelbia Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų fondo lėšomis 2024 metais finansuojamų projektų konkursą!

Susipažinti su Konkurso Nuostatais ir priedais  galite čia.

Konkurso tikslas – kurti pridėtinę vertę projektais, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 93 000 Eur.:
1. pagal A priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 7 500 (septyni tūkstančiai penkti šimtai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 500 (penki tūkstančiai penki šimtai) Eur;
2. pagal B priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur.

Pareiškėjas, valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo nesirinkęs įgyvendinti A priemonės, turi galimybę rinktis B priemonę ir projektą įgyvendinti keliais būdais:
1. Vykdyti projektą su partnere organizacija iš Ukrainos, organizuojant veiklas Lietuvos ar Ukrainos teritorijoje arba nuotoliniu būdu;
2. Vykdyti projektą be partnerės organizacijos, tačiau su jaunimo grupe iš Ukrainos, kuri paraiškos teikimo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
- jaunimo mainai – stažuotės (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška projektams, skirtiems A priemonei įgyvendinti) (kai yra sudaryta partnerystė su Ukrainoje registruota organizacija pagal Nuostatų 2 priede pateiktą formą);
- kiti projektai (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška projektams, skirtiems B priemonei įgyvendinti):
- Jaunimo mainai (kai yra sudaryta partnerystė su Ukrainoje registruota organizacija pagal 2 priedą);
- Mokymai;
- Seminarai;
- Susitikimai ir diskusijos;
- Stovyklos;
- Konferencijos, forumai;
- Tyrimai;
- Kiti jaunimui skirti renginiai.

Konkurso paraiškų teikimo pradžios data – 2024 m. kovo 27 d.
Konkurso paraiškų pateikimo pabaigos data – 2024 m. balandžio 26 d. 16 val.

Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Kilus techniniams klausimams dėl sistemos, galima kreiptis į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kontaktai: [email protected], tel. +370 658 82154.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Agentūros vyriausiasis specialistas Benas Butkus, elektroninis paštas [email protected], tel. +370 659 81267.

Informacinės sistemos naudojimo instrukcijas galite rasti paspaudę čia. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projektų administravimo taisyklėse

Nuotolinė konsultacija paraiškų teikimo klausimais vyks balandžio 10 d. 13 val. Registruotis į šią konsultaciją galite iki balandžio 9 d. 12 val. paspaudę čia.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022