Prasideda Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos atranka

2024-03-25

59-oje LiJOT Asamblėjoje pirmą kartą, vadovaujantis patvirtinta JT jaunimo delegato programos rinkimų aprašu, rinksime Lietuvos Jungtinių Tautų jaunimo delegatą.

Jungtinių Tautų jaunimo delegato programa yra svarbi priemonė ir įrankis, leidžiantis Jungtinių Tautų valstybėms narėms įtraukti ir sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išgirstiems Jungtinių Tautų formate. Jungtinių Tautų jaunimo delegatų pareiga ir atsakomybė yra užtikrinti, kad jaunų žmonių nuomonei būtų atstovaujama ir į ją būtų atsižvelgiama formuojant Lietuvos poziciją Jungtinėse Tautose.

Kandidatui keliami formalieji reikalavimai:
1. Pateiktas kandidato(-ės) gyvenimo aprašymas lietuvių kalba.
2. Pateiktas kandidato(-ės) motyvacinis laiškas lietuvių kalba.
3. Pateikti dokumentai arba jų kopijos, patvirtinantys kandidato(-ės) atitiktį Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo, tvirtinamo socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, 16 punkte nurodytiems reikalavimams:
- turi Lietuvos Respublikos pilietybę;
- būsimos kadencijos metu bus 18–29 metų asmuo;
- turi vidurinį arba aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą;
- moka anglų, prancūzų ar ispanų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) Nr. 2018/646 dėl bendros geresnių paslaugų, susijusių su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, teikimo sistemos („Europass“), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB;
- moka kitą (-as) oficialią (-ias) Jungtinių Tautų kalbą (-as) ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Sprendimą (ES) Nr. 2018/646;
- turi savanoriškos veiklos ir (arba) dalyvavimo įvairiose visuomenės gyvenimo srityse (pilietinėje, politinėje, kultūrinėje, ekonominėje, aplinkosaugos ar socialinėje) patirties.
4. Pateiktas Neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų registro išrašas, patvirtinantis, kad kandidatas(-ė) nėra teismo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu dalyvavimo politiniame ir (ar) visuomenės gyvenime srityje.
5. Pateikta užpildyta ir pasirašyta Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.

Paraiškos priimamos iki 2024 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos ČIA.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022