Ieškome Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausiojo specialisto

2024-01-29

Kviečiame Tave dirbti su Jaunimo savanoriškos tarnybos jst.jra.lt sistema ir pažymėjimų išdavimo proceso koordinavimu bei vykdymu.

Tikimės, kad Tu:
• turi ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
• turi darbo patirties darbo su jaunimu arba jaunimo politikos srityje;
• moki savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
• gebi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• išmanai raštvedybos taisykles, teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles.

Tavo atsakomybės:
• vykdyti Jaunimo savanoriškos tarnybos pažymėjimų tikrinimą, tvirtinimą ir išdavimą;
• vykdytidarbą su Jaunimo savanoriškos tarnybos sistema: priimančių organizacijų įvedimas, akreditacijų laikotarpių atnaujinimas, mentorių priskyrimas;
• užtikrinti nuoseklų ir kokybišką JST sistemos veikimą;
• pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti priimančių organizacijų kuratorių metodinį palaikymą;
• organizuoti PO informavimą apie pasibaigiančias akreditacijų galiojimo datas;
• pagal kompetenciją inicijuoti ir vykdyti JST reglamentuojančių teisės aktų atnaujinimą;
• pagal kompetenciją planuoti ir atlikti viešuosius pirkimus prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti, organizuoti mokymus;
• dalyvauti viešinant JST ir kitas Agentūros vykdomas veiklas.

Darbo krūvis – 20 valandų per savaitę.
Darbo užmokestis nuo 919,48 Eur (neatskaičius mokesčių). 
Darbo vieta – Vytenio g. 6 (įėjimas iš Šviesos g.), Vilnius.

Dokumentų pateikimas ir daugiau informacijos ČIA.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022