Skelbiamas projektų finansavimo konkursas „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“

2024-01-09

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d įsakymu Nr. 2V-377(1.4E) „Dėl „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“, skelbia projektų Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m. finansavimo konkursą (toliau - Konkursas).

Paraiškų priėmimo pradžia – 2024 m. sausio 10 d.
Paraiškų priėmimo pabaiga – 2024 m. kovo 12 d. 23:59 val.

Konkurso nuostatus ir deklaraciją susipažinimui galite rasti čia

Konkurso tikslas – stiprinti jaunimo politiką ir jaunimo sektoriaus bei vietos savivaldos bendradarbiavimą, sudarant palankias sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savivaldybės gyvenime, jaunimui įgalinti, savanorystei, gerinant darbo su jaunimu kokybę ir plėtojant aprėptį, stiprinant tarpžinybiškumą.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą. Pareiškėjo paraiška turi būti užpildyta pagal konkurso nuostatų 26 punkte nurodytą informaciją ir paraiškos bei  projekto įgyvendinimo sąmatos formą informacinėje sistemoje. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą ir (ar) nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Konkurso būdu finansuotinos tik visos šios veiklos, nurodytos Nuostatų 15 punkto papunkčiuose:

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur.
Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur.
Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur.

Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą SoPAS

Informacinės sistemos naudojimo instrukcijas galite rasti paspaudę čia

Nuotolinė konsultacija paraiškų teikimo klausimais vyks sausio 25 d. 14 val. Registruotis į šią konsultaciją galite iki sausio 24 d. 12 val. paspaudę čia

Pagal Konkurso Nuostatų 28 punktą, kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

Kilus techniniams klausimams dėl sistemos, galima kreiptis į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kontaktai:  [email protected], tel. 8 658 82154.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus patarėja Deimantė Adamonė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 682 63345, arba kitas Agentūros direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022