Paskelbtas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2024 m. finansuojamų projektų konkursas!

2024-01-08

Jaunimo reikalų agentūra skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2024 metais finansuojamų projektų konkursą!

Konkurso tikslas – kurti pridėtinę vertę projektais, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos formos:
1. jaunimo mainai (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška projektams, skirtiems A priemonei įgyvendinti);
2. kiti projektai (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška projektams, skirtiems B priemonei įgyvendinti):
2.1. mokymai;
2.2. seminarai;
2.3. susitikimai;
2.4. konferencijos;
2.5. pažintiniai vizitai;
2.6. informaciniai projektai.

Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 135 000 (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai) Eur.:
1. pagal A priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur;

2. pagal B priemonę pateiktiems ir atrinktiems projektams įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 7 500 (septyni tūkstančiai penki šimtai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur.

Konkurso paraiškų teikimo pradžios data – 2024 m. sausio 8 d.
Konkurso paraiškų pateikimo pabaigos data – 2024 m. vasario 6 d. 23.59 val.

Konkurso nuostatai patalpinti Teisės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia

Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą, kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Jaunimo reikalų agentūros vyriausiasis specialistas Benas Butkus, elektroninis paštas [email protected],  tel. +37065981267.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022