Skelbiamas jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo konkursas

2023-11-22

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasis Agentūros direktoriaus 2023 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 2V-324 (1.4E) „Dėl jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2022 m. lapkričio 21 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – skatinti su jaunimu dirbančius asmenis teikti kokybiškas darbo su jaunimu paslaugas didžiuosiuose miestuose (toliau – A priemonė stipendijai gauti) ir regionuose (toliau – B priemonė stipendijai gauti). Šios stipendijos skiriamos už reikšmingų, pridėtinę vertę kuriančių bei tęstinumo siekiančių darbo su jaunimu veiklų vykdymą per praėjusius metus.

Teisę pretenduoti gauti stipendiją turi jaunimo darbuotojai, vykdantys atvirąjį darbą su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) atvirosiose jaunimo erdvėse, ir (ar) mobilųjį darbą su jaunimu, ir (ar) darbą su jaunimu gatvėje, ir (ar) jaunimo praktinių įgūdžių ugdymą didžiajame mieste  (A priemonė) arba regione (B priemonė), dirbantys ne mažiau nei pusę etato ir 2021-2023 metais neturėję paslaugų teikimo sutarčių, sudarytų su Agentūra. 

Pretendentas turi atitikti šias sąlygas:
1. Turi ne mažiau kaip dvi rekomendacijas iš atvirojo jaunimo centro ir (ar) atvirosios jaunimo erdvės, ir (ar) mobiliojo darbo su jaunimu, ir (ar) darbo su jaunimu gatvėje, ir (ar) jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo vykdymo metu pritrauktų lankytojų jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narių, savivaldybės administracijos atstovų ir pan., įrodančių, kad per praėjusius metus pretendentas sukūrė pridėtinę darbo su jaunimu vertę (pavyzdžiui, tarpžinybinio tinklo sukūrimas ir koordinavimas, jaunų žmonių galimybių plėtra, tikslinis darbas su mažiau galimybių turinčiais jaunais žmonėmis ir kt.). 
2. Per 2023 metus turi būti tiesiogiai dirbęs su jaunais žmonėmis ne mažiau kaip 300 astronominių valandų darbo su jaunimu kontekste.
3. Per 2023 metus ne mažiau nei 4 dienas (32 astronominės valandos) dalyvavo teminiuose, metodiniuose ar kitokio pobūdžio kvalifikacijos kėlimo renginiuose (mokymuose, seminaruose, supervizijose ir pan.) darbo su jaunimu tema.
4. Neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo. 

Bendra numatoma stipendijoms skirti suma – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur :
A priemonėje – 2 000 (du tūkstančiai)
B priemonėje – 3 000 (trys tūkstančiai)

Vienos stipendijos dydis – 1 000 (vienas tūkstantis) Eur.

Paraiškas galima teikti iki 2023 m. gruodžio 4  d. 23:59 val. el. paštu [email protected].

Daugiau informacijos rasite čia

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus projektų vadovė Gintarė Joteikaitė, el. paštas [email protected], tel. +370 650 52171.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022